Zoznamy vyšetrení

Platnosť od 1.1.2019
Zadajte názov hľadaného vyšetrenia:

Skratka
Skratka
Názov
Názov
Vek, pohlavie
Vek, pohl.
Ref. hodnota
Ref. hodnota
Jednotky
Jednotky
Materiál / odber
Materiál / odber
Pracovisko
Pracovisko
BIOCHÉMIA
Acidobázická rovnováha:
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria m,ž odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,IL,NR, PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - pH m,ž 7,36-7,44 odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,IL,NR, PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - pCO2 m,ž 4,65-6,00 kPa odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,IL,NR, PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - pO2 m,ž 8,00-14,00 kPa odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,IL,NR, PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - BE m,ž -2,5 až 2,5 mmol/l odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,IL,NR, PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - HCO3 m,ž 22,0-26,0 mmol/l odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,IL,NR, PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - satO2 m,ž 0,95 - 1,00 odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,IL,NR, PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - FiO2 m,ž 20-100 % odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,IL,NR, PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - Tepl. m,ž 36,0-40,0 °C odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,IL,NR, PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - Hb m 135,0-175,0 g/l odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,IL,NR, PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - Hb ž 120,0-160,0 g/l odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,IL,NR, PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - OXHb 94,0-98,0 % odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - HHB - % odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - ctCO2 m 23 - 27 mmol/l odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - ctCO2 ž 21 - 25 mmol/l odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - COHb m,ž 0,5 - 1,5 % odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - METHb m,ž < 1,5 % odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - Sodík 136-146 mmol/l odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - Draslík 3,4-4,5 mmol/l odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - Chloridy 98-106 mmol/l odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - Glukóza 3,89-5,83 mmol/l odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - Vápnik ionizovaný 0 - 1D 1,049 - 1,151 mmol/l odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - Vápnik ionizovaný 1D - 3D 1,079 - 1,181 mmol/l odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - Vápnik ionizovaný 3D - 5D 1,167 - 1,273 mmol/l odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - Vápnik ionizovaný 1-20r 1,111 - 1,249 mmol/l odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe BA,PO
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - Kreatinín m 55-96 µmol/l odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe NR
ABR Acidobázická rovnováha / kapilára, artéria - Kreatinín ž 40-66 µmol/l odber kapil. krvi do heparinizovaných kapilár anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport v chlade vo vodorovnej polohe NR
ABR Acidobázická rovnováha / véna odber venóznej krvi do heparinizovanej odberovej skúmavky, anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport BA,NR,PO
ABR Acidobázická rovnováha / véna - pH m,ž 7,32 - 7,42 odber venóznej krvi do heparinizovanej odberovej skúmavky, anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport BA,NR,PO
ABR Acidobázická rovnováha / véna - BB/Buffer base m,ž 45 - 49 mmol/l odber venóznej krvi do heparinizovanej odberovej skúmavky, anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport BA,NR,PO
ABR Acidobázická rovnováha / véna - std HCO3 m,ž 22 - 26 mmol/l odber venóznej krvi do heparinizovanej odberovej skúmavky, anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport BA,NR,PO
ABR Acidobázická rovnováha / véna - BE m,ž -2,5 - 2,5 mmol/l odber venóznej krvi do heparinizovanej odberovej skúmavky, anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport BA,NR,PO
ABR Acidobázická rovnováha / véna - pCO2 m,ž 5,45 - 6,78 kPa odber venóznej krvi do heparinizovanej odberovej skúmavky, anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport BA,NR,PO
ABR Acidobázická rovnováha / véna - pO2 m,ž 2,7 - 5,3 kPa odber venóznej krvi do heparinizovanej odberovej skúmavky, anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport BA,NR,PO
ABR Acidobázická rovnováha / véna - satO2 m,ž 0,40 - 0,80 odber venóznej krvi do heparinizovanej odberovej skúmavky, anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport BA,NR,PO
ABR Acidobázická rovnováha / véna - ctCO2 m 23 - 27 mmol/l odber venóznej krvi do heparinizovanej odberovej skúmavky, anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport BA,NR,PO
ABR Acidobázická rovnováha / véna - ctCO2 ž 21 - 25 mmol/l odber venóznej krvi do heparinizovanej odberovej skúmavky, anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport BA,NR,PO
ABR Acidobázická rovnováha / véna - COHb m,ž 0,5 - 1,5 % odber venóznej krvi do heparinizovanej odberovej skúmavky, anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport BA,NR,PO
ABR Acidobázická rovnováha / véna - METHb m,ž < 1,5 % odber venóznej krvi do heparinizovanej odberovej skúmavky, anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport BA,NR,PO
ABR Acidobázická rovnováha / véna - Kreatinín m 55-96 µmol/l odber venóznej krvi do heparinizovanej odberovej skúmavky, anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport NR
ABR Acidobázická rovnováha / véna - Kreatinín ž 40-66 µmol/l odber venóznej krvi do heparinizovanej odberovej skúmavky, anaeróbne zatvoriť, urýchlený transport NR
Analyty:
ALB S Albumín m,ž 35-52 g/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
ALP Alkalická fosfatáza m,ž 0,5-2,0 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
ALP Alkalická fosfatáza 1-30 dní m 1,25-5,28 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
ALP Alkalická fosfatáza 1-30 dní ž 0,80-6,78 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
ALP Alkalická fosfatáza 1m-1r m 1,37-6,40 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
ALP Alkalická fosfatáza 1m-1r ž 2,07-5,69 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
ALP Alkalická fosfatáza 1r-3r m 1,74-5,76 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
ALP Alkalická fosfatáza 1r-3r ž 1,80-5,29 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
ALP Alkalická fosfatáza 3-6r m 1,55-5,16 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
ALP Alkalická fosfatáza 3-6r ž 1,60-4,96 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
ALP Alkalická fosfatáza 6-9r m 1,44-5,26 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
ALP Alkalická fosfatáza 6-9r ž 1,15-5,43 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
ALP Alkalická fosfatáza 9-12r m 0,70-6,05 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
ALP Alkalická fosfatáza 9-12r ž 0,85-5,54 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
ALP Alkalická fosfatáza 12-15r m 1,24-6,51 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
ALP Alkalická fosfatáza 12-15r ž 0,84-2,71 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
ALP Alkalická fosfatáza 15-18r m 0,87-2,86 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
ALP Alkalická fosfatáza 15-18r ž 0,78-1,99 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
BALP Kostná alkalická fosfatáza sérum (viď kostný metabolizmus) PO
ALP izo Alkalická fosfatáza - izoenzýmy sérum (viď kostný metabolizmus) BA
ALT Alanínaminotransferáza m < 0,85 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
ALT Alanínaminotransferáza ž < 0,60 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
ALT Alanínaminotransferáza 0-1r 0,22-0,75 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
AMON Amoniak m,ž 16-53 µmol/l plazma - odber do K2EDTA do ľadu, urýchlený transport! BA,PO
AMS Amyláza m,ž 0,46-1,66 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
AMSP Amyláza pankreatická m,ž 0,22-0,88 µkat/l sérum BA,PO
AST Aspartátaminotransferáza m < 0,85 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
AST Aspartátaminotransferáza ž < 0,60 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
AST Aspartátaminotransferáza 0-1m 0,42-1,25 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
AST Aspartátaminotransferáza 1m-1r 0,25-1,00 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
BIL-T Celkový bilirubín m,ž 5,0-21,0 µmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
BIL-T Celkový bilirubín 0-1d 24-149 µmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
BIL-T Celkový bilirubín 1-2d 58-197 µmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
BIL-T Celkový bilirubín 2-5d 26-205 µmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
BIL-K Konjugovaný bilirubín m,ž,deti < 3,4 µmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
CB Celkové bielkoviny m,ž 66-83 g/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
CB Celkové bielkoviny 0-1m 41-63 g/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
CB Celkové bielkoviny 1-18r 57-80 g/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
CIK Cirkulujúce imunokomplexy m,ž < 40 ext. jedn. sérum BA
CK Kreatínkináza m < 2,85 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
CK Kreatínkináza ž < 2,42 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
CK Kreatínkináza deti 1-6d < 10,9 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
CK Kreatínkináza 6d-7m < 4,92 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
CK Kreatínkináza 7m-4r < 3,8 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
CK Kreatínkináza 4r-7r < 2,48 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
CK Kreatínkináza chlapci 7r-17r < 4,5 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
CK Kreatínkináza dievčatá 7r-17r < 2,57 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
CK-MB CK-MB aktivita m,ž < 0,40 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO
CKMBm_AQ CK-MB hmot. m < 17 µg/l K2EDTA (POCT) NR
CKMBm_AQ CK-MB hmot. ž < 11 µg/l K2EDTA (POCT) NR
ELFO B Elektroforéza bielkovín m,ž g/l sérum BA,PO
ELFO B Elektroforéza bielkovín - Albumín m,ž 30-48,6 g/l sérum BA,PO
ELFO B Elektroforéza bielkovín - Alfa-1-globulín m,ž 1,6-3,7 g/l sérum BA,PO
ELFO B Elektroforéza bielkovín - Alfa-2-globulín m,ž 4,5-9,6 g/l sérum BA,PO
ELFO B Elektroforéza bielkovín - Beta-globulín m,ž 5-10,3 g/l sérum BA,PO
ELFO B Elektroforéza bielkovín - Gama-globulín m,ž 5,9-17,1 g/l sérum BA,PO
ELFO LP Elektroforéza lipoproteínov m,ž klas. podľa Fredricsona - sérum - po 12 hod.nejedení BA
ELFO Hb Elektroforéza hemoglobínu HbA1 96,5-97,5 % K2EDTA BA
ELFO Hb Elektroforéza hemoglobínu HbA2 2,5-3,5 % K2EDTA BA
ELFO Hb Elektroforéza hemoglobínu HbF 0,1-1,1 % K2EDTA BA
GLU Glukóza m,ž 4,1-5,9 mmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
GLU Glukóza 1m-18r 3,3-5,6 mmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
GGT Gamaglutamyltransferáza m < 0,92 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
GGT Gamaglutamyltransferáza ž < 0,63 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
GGT Gamaglutamyltransferáza 1-6m m 0,2-2,03 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
GGT Gamaglutamyltransferáza 1-6m ž 0,25-2,20 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
GGT Gamaglutamyltransferáza 6m-1r m 0,02-0,65 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
GGT Gamaglutamyltransferáza 6m-1r ž 0,02-0,65 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
GGT Gamaglutamyltransferáza 1-12r m 0,05-0,37 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
GGT Gamaglutamyltransferáza 1-12r ž 0,07-0,37 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
GGT Gamaglutamyltransferáza 12-18r m 0,03-0,70 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
GGT Gamaglutamyltransferáza 12-18r ž 0,07-0,40 µkat/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
CHE Cholínesteráza m 77-192 µkat/l sérum BA,PO
CHE Cholínesteráza ž 65-180 µkat/l sérum BA,PO
LAKT Laktát m,ž 0,50-2,20 mmol/l plazma, NaF/oxalát draselný NaF/EDTA BA,PO
LAKT1,2 Laktátový test m,ž 0,63-2,44 bazálne mmol/l odber v laboratóriu ráno po nejedení a po 5 min.po stiahnutí ramena manžetou PO
LAKT1,2 Laktátový test m vzostup o 1,9 mmol/l za normálnu odozvu sa považuje 3-5 PO
LAKT1,2 Laktátový test ž vzostup o 0,6 mmol/l PO
LD Laktátdehydrogenáza m < 4,13 µkat/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
LD Laktátdehydrogenáza ž < 4,12 µkat/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
LD Laktátdehydrogenáza 0-4d 4,83-12,92 µkat/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
LD Laktátdehydrogenáza 4-10d 9,1-33,3 µkat/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
LD Laktátdehydrogenáza 10d-2r 3,0-7,2 µkat/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
LD Laktátdehydrogenáza 2-12r 1,83-4,92 µkat/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
HBD HBD m,ž 1,50-3,00 µkat/l sérum PO
Lip Lipáza m,ž < 1,12 µkat/l sérum BA,PO
Lip Lipáza 0-1r < 0,13 µkat/l sérum BA,PO
Lip Lipáza 1-9r 0,08-0,52 µkat/l sérum BA,PO
Lip Lipáza 9-18r 0,12-0,65 µkat/l sérum BA,PO
OSMO S Osmolalita m,ž 275-295 mmol/kg sérum BA,PO
PHE Fenylalanín m,ž 50-160 µmol/l sérum BA
Na Sodík m,ž 136-146 mmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
K Draslík m,ž 3,5-5,1 mmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
Cl Chloridy m,ž 101-109 mmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
Ca Vápnik m,ž 2,20-2,65 mmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
Ca Vápnik 0-10d 1,90-2,60 mmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
Ca Vápnik 10d-2r 2,25-2,75 mmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
Ca Vápnik 2-12r 2,20-2,70 mmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
Ca2+ Ca ionizované m,ž 1,1-1,3 mmol/l sérum BA,PO
CaK Vápnik korig./albumín m,ž 2,10-2,38 mmol/l sérum PO,PU
CaSuc Súčin CaxP m,ž < 4,50 - sérum PO,PU
pHS pH séra m,ž 7,36-7,46 arb.j sérum PO
P Fosfor m,ž 0,81-1,45 mmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
P Fosfor deti 1-18r 1,29-2,26 mmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
Mg Horčík m 0,73-1,06 mmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
Mg Horčík ž 0,77-1,03 mmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
Li Lítium m,ž 0,60-1,20 mmol/l sérum BA,PO
Li Lítium toxická konc. > 2,00 mmol/l sérum BA,PO
Cu Meď m 11,0-22,0 µmol/l sérum BA,PO
Cu Meď ž 12,6-24,4 µmol/l sérum BA,PO
UREA Močovina m,ž 2,8-7,2 mmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
UREA Močovina 0-1m 1,4-4,3 mmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
UREA Močovina 1m-18r 1,8-6,4 mmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
KR E Kreatinín enzym. m 64-104 µmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
KR E Kreatinín enzym. ž 49-90 µmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
KR E Kreatinín enzym. 0-1m 22-90 µmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
KR E Kreatinín enzym. 1m-3r 11-34 µmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
KR E Kreatinín enzym. 3-15r 21-65 µmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
KM Kyselina močová m 208-428 µmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
KM Kyselina močová ž 155-357 µmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
Zn Zinok m,ž 10,7-18,4 µmol/l sérum PO
Metabolizmus železa:
Fe Železo m 12,5-32,2 µmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
Fe Železo ž 10,7-32,2 µmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
Fe Železo 1d-1m 17,9-44,8 µmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
Fe Železo 1m-1r 7,2-17,9 µmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
Fe Železo 1r-18r 9,0-21,5 µmol/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
UIBC Voľná väzbová kapacita železa m,ž 27,8-63,6 µmol/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
CVK Celková väzbová kapacita železa m,ž 44,8-80,6 µmol/l sérum (výpočet Fe a Voľná VKFe) BA,IL,KE, PO,PU
FER Ferritín m 20-270 µg/l sérum BA,IL,PO
FER Ferritín ž 4,60-204,0 µg/l sérum BA,IL,PO
TRF Transferín m,ž 2,0-3,6 g/l sérum BA,IL,PO
S TFR Solubilný transferínový receptor m,ž 18-150r 0,77-2,00 mg/l sérum BA
S TFR Solubilný transferínový receptor m,ž 0-1r 0,98-1,99 mg/l sérum PO
S TFR Solubilný transferínový receptor m,ž 1r-30m 1,37-2,64 mg/l sérum PO
S TFR Solubilný transferínový receptor m,ž 30m-14r 1,03-2,09 mg/l sérum PO
S TFR Solubilný transferínový receptor m,ž 14-19r 0,79-1,68 mg/l sérum PO
S TFR Solubilný transferínový receptor m,ž 19-150r < 1,55 mg/l sérum PO
INDTFR Index TFR/log(FERR) m,ž 0,38-1,54 - sérum (výpočet transf.receptor a feritín) PO
SatFe Saturácia transfer.Fe m,ž 30,0-50,0 % sérum (výpočet - Fe a Transferín) PO
RKFe Rezorpčná krivka železa m,ž ΔS Fe 2,0-3,5 µmol/l sérum, odber po nejedení a po 1, 6-tich a 7 hod.po záťaži - uviesť časy odberov Pre normálnu rezorpciu železa svedčí hodnota ΔS Fe v rozmedzí 2,0-3,5 μmol/l (podľa zásob železa v organizme). PO,IL
Lipidový súbor:
CHOL Cholesterol m,ž 2,9-5,0 mmol/l sérum - po 12 hod. nejedení, odp.ESPA BA,IL,KE, NR,PO,PU
CHOL Cholesterol 0-15r 2,10-4,30 mmol/l sérum - po 12 hod. nejedení, odp.ESPA BA,IL,KE, NR,PO,PU
TGL Triacylglyceroly m,ž < 1,70 mmol/l sérum - po 12 hod. nejedení BA,IL,KE, NR,PO,PU
LDL-CH LDL-cholesterol meraný m,ž < 2,6 mmol/l sérum - po 12 hod. nejedení BA,IL,KE, NR,PO,PU
VLDL-CH VLDL-cholesterol m,ž 0,27-0,99 mmol/l sérum - po 12 hod.nejedení - výpočet BA
HDL-CH HDL-cholesterol m 0,9-1,45 mmol/l sérum - po 12 hod. nejedení BA,IL,KE, NR,PO,PU
HDL-CH HDL-cholesterol ž 1,15-1,68 mmol/l sérum - po 12 hod. nejedení BA,IL,KE, NR,PO,PU
Apo A I Apo - A I m 1,10-1,80 g/l sérum - po 12 hod. nejedení BA,PO
Apo A I Apo - A I ž 1,10-2,05 g/l sérum - po 12 hod. nejedení BA,PO
Apo B Apo - B m 0,66 - 1,33 g/l sérum - po 12 hod. nejedení BA,PO
Apo B Apo - B ž 0,60 - 1,17 g/l sérum - po 12 hod. nejedení BA,PO
B/A1 ApoB/ApoA1 m,ž 0,27-0,67 výpočet PO
Kardiologický súbor:
TnThs Troponín T-hs m,ž < 14,0 ng/l sérum BA
TnT_AQ TnT m,ž < 0,030 µg/l K2EDTA (POCT) NR
TnI-hs Troponín I-hs m < 34 ng/l sérum IL,PO
TnI-hs Troponín I-hs ž < 16 ng/l sérum IL,PO
NTBNP NT-ProBNP m,ž 0-75r < 125 ng/l sérum BA
NTBNP NT-ProBNP m,ž > 75r < 450 ng/l sérum BA
NTBNP_AQ NT-ProBNP m,ž < 133 ng/l K2EDTA (POCT) NR
BNP BNP ž 0-45r 10-89 ng/l plazma IL,PO
BNP BNP m 0-45r 10-73 ng/l plazma IL,PO
BNP BNP ž 45-55r 10-111 ng/l plazma IL,PO
BNP BNP m 45-55r 10-40 ng/l plazma IL,PO
BNP BNP ž 55-65r 10-155 ng/l plazma IL,PO
BNP BNP m 55-65r 10-80 ng/l plazma IL,PO
BNP BNP ž 65-75r 10-159 ng/l plazma IL,PO
BNP BNP m 65-75r 10-150 ng/l plazma IL,PO
BNP BNP ž 75-150r 10-266 ng/l plazma IL,PO
BNP BNP m 75-150r 10-121 ng/l plazma IL,PO
MYOGL Myoglobín m,ž < 70 µg/l sérum BA,IL,PO
HCY Homocysteín m 5,46-16,20 µmol/l plazma - odber do špeciálnej skúmavky s NaF a antikoagulantom BA,PO
HCY Homocysteín ž 4,44-13,56 µmol/l plazma - odber do špeciálnej skúmavky s NaF a antikoagulantom BA,PO
Diabetologický súbor:
ECA Glukóza z kapilárnej krvi m,ž 3,30-5,60 mmol/l kapil.krv - NaF BA,IL,KE, PU
G1 Glykémia I. m,ž 3,30-5,60 mmol/l kapil.krv - NaF BA,IL,KE, PU
G2 Glykémia II. m,ž 3,30-5,60 mmol/l kapil.krv - NaF BA,IL,KE, PU
G3 Glykémia III. m,ž 3,30-5,60 mmol/l kapil.krv - NaF BA,IL,KE, PU
G4 Glykémia IV. m,ž 3,30-5,60 mmol/l kapil.krv - NaF BA,IL,KE, PU
G5 Glykémia V. m,ž 3,30-5,60 mmol/l kapil.krv - NaF BA,IL,KE, PU
C PEPTID C peptid m,ž 260-1730 pmol/l sérum, plazma BA,PO
INZ Inzulín m,ž 2,6-24,9 mIU/l sérum - na lačno BA
AGAD anti-GAD m,ž < 5 kU/l sérum PO
% Hb Glykovaný hemoglobín (HbA1c) m,ž DCCT 4,80-6,00 % odber do K2EDTA BA,KE,PO, PU
% Hb Glykovaný hemoglobín (HbA1c) m,ž IFCC 29-42 mmol/mol odber do K2EDTA BA,KE,PO, PU
Záťažové testy:
oGTT Orálny glukózo-tolerančný test m,ž < 5,6 (po nejedení) mmol/l krv IL, KE-Mäsiarska, PO,PU
oGTT Orálny glukózo-tolerančný test m,ž < 7,8 (po 2.hod) mmol/l krv IL, KE-Mäsiarska, PO,PU
oGTT Orálny glukózo-tolerančný test gravidné 24.-28.t < 5,1 (po nejedení) mmol/l krv, záťaž 75 g glukózy. Gestačný diabetes je laboratórne diagnostikovaný, ak je dosiahnuté apsoň jedno z troch uvedenýchkritérií:
l FPG ≥ 5,1 mmol/l
l P-glukóza po 1 hodine ≥ 10,0 mmol/l
l P-glukóza po 2 hodinách ≥ 8,5 mmol/l
IL, KE-Mäsiarska, PO,PU
oGTT Orálny glukózo-tolerančný test gravidné 24.-28.t < 10,0 (po 1.hod) mmol/l krv, záťaž 75 g glukózy. Gestačný diabetes je laboratórne diagnostikovaný, ak je dosiahnuté apsoň jedno z troch uvedenýchkritérií:
l FPG ≥ 5,1 mmol/l
l P-glukóza po 1 hodine ≥ 10,0 mmol/l
l P-glukóza po 2 hodinách ≥ 8,5 mmol/l
IL, KE-Mäsiarska, PO,PU
oGTT Orálny glukózo-tolerančný test gravidné 24.-28.t < 8,5 (po 2.hod.) mmol/l krv, záťaž 75 g glukózy. Gestačný diabetes je laboratórne diagnostikovaný, ak je dosiahnuté apsoň jedno z troch uvedenýchkritérií:
l FPG ≥ 5,1 mmol/l
l P-glukóza po 1 hodine ≥ 10,0 mmol/l
l P-glukóza po 2 hodinách ≥ 8,5 mmol/l
IL, KE-Mäsiarska, PO,PU
XYL Xylózový test m,ž 12-150r 1,67-3,86 mmol/l krv PO
XYL Xylózový test deti 1-12r 1,33-3,80 mmol/l krv PO
XYL Xylózový test m,ž < 33,0 mmol/5 hod. moč PO
LAKT Laktózový test m,ž zvýšenie o 1,4 mmol/l mmol/l krv; fyziolog.odpoveďou je zvýšenie glukózy v sledovanom období o viac než 1,4 mmol/l oproti hodnote po nejedení PO
Špecifické proteíny:
A1AT Alfa-1-antitrypsín m,ž 0,9-2,00 g/l sérum BA,IL,PO
A2M Alfa-2-makroglobulín m,ž 1,3-3,0 g/l sérum BA
B2M Beta-2-mikroglobulín m,ž 1,09-2,53 mg/l sérum BA,PO
CPL Ceruloplazmín m,ž 0,2-0,6 g/l sérum BA,PO
CRP C-reaktívny proteín m,ž < 5,0 mg/l sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
CRP_AQ CRP m,ž < 5,0 mg/l K2EDTA (POCT) NR
hsCRP C-reaktívny proteín hypersenzitívny m,ž < 3,0 mg/l sérum BA
C3 Komplement C3 m,ž 0,9-1,8 g/l sérum BA,IL,KE, PO
C4 Komplement C4 m,ž 0,1-0,4 g/l sérum BA,IL,KE, PO
HPT Haptoglobín m,ž 0,3-2,0 g/l sérum BA,PO
IgG Imunoglobulín G m,ž 16-150r 6,81-16,48 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgG Imunoglobulín G 0-1m 7,02-11,43 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgG Imunoglobulín G 1-3m 4,05-6,15 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgG Imunoglobulín G 3m-1r 5,65-9,25 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgG Imunoglobulín G 1r-3r 6,26-10,18 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgG Imunoglobulín G 3r-7r 9,65-11,85 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgG Imunoglobulín G 7r-11r 7,47-12,07 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgG Imunoglobulín G 11r-16r 7,45-14,12 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgA Imunoglobulín A m,ž 16-150r 0,87-4,74 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgA Imunoglobulín A 0-1m < 0,04 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgA Imunoglobulín A 1-3m < 0,58 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgA Imunoglobulín A 3m-1r 0,24-0,96 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgA Imunoglobulín A 1r-3r 0,29-1,25 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgA Imunoglobulín A 3r-7r 0,43-2,2 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgA Imunoglobulín A 7r-11r 0,88-2,98 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgA Imunoglobulín A 11r-16r 1,26-3,0 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgM Imunoglobulín M m,ž 16-150r 0,48-3,12 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgM Imunoglobulín M 0-1m < 0,43 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgM Imunoglobulín M 1-3m < 1,01 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgM Imunoglobulín M 3m-1r 0,41-1,37 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgM Imunoglobulín M 1r-3r 0,29-1,36 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgM Imunoglobulín M 3r-7r 0,74-2,18 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgM Imunoglobulín M 7r-11r 1,00-2,36 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgM Imunoglobulín M 11r-16r 0,38-2,54 g/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
IgE Imunoglobulín E m,ž < 100 kU/l sérum BA,KE,PO, PU
IgE Imunoglobulín E 0-1m < 1,5 kU/l sérum BA,KE,PO, PU
IgE Imunoglobulín E 1m-1r < 15 kU/l sérum BA,KE,PO, PU
IgE Imunoglobulín E 1r-6r < 60 kU/l sérum BA,KE,PO, PU
IgE Imunoglobulín E 6r-10r < 90 kU/l sérum BA,KE,PO, PU
IgE Imunoglobulín E 10r-15r < 200 kU/l sérum BA,KE,PO, PU
IgE Imunoglobulín E nad 15r < 100 kU/l sérum BA,KE,PO, PU
I ELFO-FIX Imunoelektroforéza séra - imunofixácia m,ž kvalit. hodnotenie - sérum + komentár BA,PO
KAPFS Voľné kappa ľahké reťazce m,ž 3,30-19,40 mg/l sérum PO
LAMFS Voľné lambda ľahké reťazce m,ž 5,71-26,30 mg/l sérum PO
KA/L Pomer kappa/lambda VĽR m,ž 0,260-1,650 sérum (výpočet) PO
KA/L Pomer kappa/lambda VĽR m,ž obličkový 0,370-3,100 sérum (výpočet) PO
ASLO ASO - test na dôkaz antistreptolyzínu O m,ž < 408 kvantitat. hodnotenie kU/l sérum BA
ASLO ASO - test na dôkaz antistreptolyzínu O deti < 150 kU/l sérum IL,KE,NR, PO,PU
ASLO ASO - test na dôkaz antistreptolyzínu O dospelí < 200 kU/l sérum IL,KE,NR PO,PU
ACLM Antikardiolipín IgM m,ž < 13 kMPL/l sérum BA,PO
ACLG Antikardiolipín IgG m,ž < 20 kGPL/l sérum BA,PO
aCCP aCCP m,ž < 5 kU/l sérum BA
IL-6 Interleukín-6 m,ž < 7,00 ng/l sérum BA,PO
OROS Alfa-1-kyslý glykoproteín (orosomukoid) m,ž 0,5-1,2 g/l sérum BA,IL,PO
PRE A Prealbumín m,ž 0,2-0,4 g/l sérum BA,PO
ADN Anti-streptokoková DNáza B m,ž 200-480 kU/l sérum BA
Autoimunita:
RF Reumatoidný faktor m,ž < 15,9 kvantitat. hodnotenie kU/l sérum BA,IL,KE, PO,PU
Kostný metabolizmus:
OSTE Osteokalcín m 12,0-52,1 ng/ml sérum; po odbere vložiť skúmavku do chladenej nádoby a zabezpečiť urýchlený transport PO
OSTE Osteokalcín ž (premenopauza, nad 20r) 6,5-42,3 ng/ml sérum; po odbere vložiť skúmavku do chladenej nádoby a zabezpečiť urýchlený transport PO
OSTE Osteokalcín ž (postmenopauza) 5,4-59,1 ng/ml sérum; po odbere vložiť skúmavku do chladenej nádoby a zabezpečiť urýchlený transport PO
bCTx Beta-Cross Laps m do 50r < 0,584 µg/l sérum BA
bCTx Beta-Cross Laps m 50-70r < 0,704 µg/l sérum BA
bCTx Beta-Cross Laps m nad 70r < 0,854 µg/l sérum BA
bCTx Beta-Cross Laps ž premenopauza < 0,573 µg/l sérum BA
bCTx Beta-Cross Laps ž postmenopauza < 1,008 µg/l sérum BA
BALP Kostná Alkalická fosfatáza m 19-150r 6,0-30,0 µg/l sérum PO
BALP Kostná Alkalická fosfatáza ž 19-150r 3,0-19,0 µg/l sérum PO
BALP Kostná Alkalická fosfatáza m 1d-3r 43,4-104,8 µg/l sérum PO
BALP Kostná Alkalická fosfatáza ž 1d-3r 41,9-107,0 µg/l sérum PO
BALP Kostná Alkalická fosfatáza m 3-5r 29,7-84,8 µg/l sérum PO
BALP Kostná Alkalická fosfatáza ž 3-5r 29,5-108,5 µg/l sérum PO
BALP Kostná Alkalická fosfatáza m 5-7r 48,8-109,0 µg/l sérum PO
BALP Kostná Alkalická fosfatáza ž 5-7r 21,9-115,4 µg/l sérum PO
BALP Kostná Alkalická fosfatáza m 7-9r 52,6-123,0 µg/l sérum PO
BALP Kostná Alkalická fosfatáza ž 7-9r 37,1-147,9 µg/l sérum PO
BALP Kostná Alkalická fosfatáza m 9-11r 52,3-105,4 µg/l sérum PO
BALP Kostná Alkalická fosfatáza ž 9-11r 42,0-107,6 µg/l sérum PO
BALP Kostná Alkalická fosfatáza m 11-13r 55,7-152,3 µg/l sérum PO
BALP Kostná Alkalická fosfatáza ž 11-13r 38,6-111,2 µg/l sérum PO
BALP Kostná Alkalická fosfatáza m 13-15r 15,5-134,0 µg/l sérum PO
BALP Kostná Alkalická fosfatáza ž 13-15r 13,7-109,8 µg/l sérum PO
BALP Kostná Alkalická fosfatáza m 15-17r 16,6-127,9 µg/l sérum PO
BALP Kostná Alkalická fosfatáza ž 15-17r 10,2-72,6 µg/l sérum PO
BALP Kostná Alkalická fosfatáza m 17-19r 11,0-77,6 µg/l sérum PO
BALP Kostná Alkalická fosfatáza ž 17-19r 5,9-20,0 µg/l sérum PO
ALP izo Alkalická fosfatáza - izoenzýmy kostný 80 % sérum BA
ALP izo Alkalická fosfatáza - izoenzýmy extraoseálny 20 % sérum BA
PTH Parathormón m,ž 15-68,3 ng/l sérum, K2EDTA plazma BA,IL,PO
HORMÓNY
Hormóny štítnej žľazy:
FT3 Voľný trijódtyronín m,ž 2,63-5,70 pmol/l sérum BA,PO,PU
FT3 Voľný trijódtyronín 0-12m 3,44-7,59 pmol/l sérum BA,PO,PU
FT3 Voľný trijódtyronín 1-5r 4,28-7,23 pmol/l sérum BA,PO,PU
FT3 Voľný trijódtyronín 5-10r 4,38-6,82 pmol/l sérum BA,PO,PU
FT3 Voľný trijódtyronín m 10-14r 3,74-6,87 pmol/l sérum BA,PO,PU
FT3 Voľný trijódtyronín ž 10-14r 3,42-6,48 pmol/l sérum BA,PO,PU
FT3 Voľný trijódtyronín m 14-18r 2,86-6,79 pmol/l sérum BA,PO,PU
FT3 Voľný trijódtyronín ž 14-18r 3,34-5,79 pmol/l sérum BA,PO,PU
FT4 Voľný tyroxín m,ž 9,0-19,0 pmol/l sérum BA,PO,PU
FT4 Voľný tyroxín m 0-12m 11,9-23,6 pmol/l sérum BA,PO,PU
FT4 Voľný tyroxín ž 0-12m 11,0-20,6 pmol/l sérum BA,PO,PU
FT4 Voľný tyroxín m 1-5r 11,0-20,8 pmol/l sérum BA,PO,PU
FT4 Voľný tyroxín ž 1-5r 11,7-18,6 pmol/l sérum BA,PO,PU
FT4 Voľný tyroxín 5-10r 10,9-19,0 pmol/l sérum BA,PO,PU
FT4 Voľný tyroxín 10-14r 10,0-16,9 pmol/l sérum BA,PO,PU
FT4 Voľný tyroxín 14-18r 10,2-17,3 pmol/l sérum BA,PO,PU
TSH Tyreotropný hormón m,ž 0,35-4,94 mIU/l sérum BA,IL,PO, PU
TSH Tyreotropný hormón 0-11r 0,6-4,84 mIU/l sérum BA,IL,PO, PU
TSH Tyreotropný hormón 11-18r 0,51-4,3 mIU/l sérum BA,IL,PO, PU
TG Tyreoglobulín m,ž 3,5-77,0 µg/l sérum PO
aTSHr Protilátky proti TSH receptoru (TRAK) m,ž negat. < 1,22 IU/l sérum BA
aTSHr Protilátky proti TSH receptoru (TRAK) m,ž šedá zóna 1,22-1,75 IU/l sérum BA
aTSHr Protilátky proti TSH receptoru (TRAK) m,ž pozit. > 1,75 IU/l sérum BA
aTPO Protilátky proti tyreoidálnej peroxidáze (anti-TPO) m,ž < 5,61 kIU/l sérum BA,PO,PU
aTG Anti-tyreoglobulín (anti-TG) m,ž < 4,10 kIU/l sérum BA,PO
Pohlavné hormóny:
LH Luteinizačný hormón ž F.F. 1,8-11,78 IU/l sérum BA,PO
LH Luteinizačný hormón O.P. 7,59-89,08 IU/l sérum BA,PO
LH Luteinizačný hormón L.F. 0,56-14,00 IU/l sérum BA,PO
LH Luteinizačný hormón po menopauze bez liečby 5,16-61,99 IU/l sérum BA,PO
LH Luteinizačný hormón m 0,57-12,07 IU/l sérum BA,PO
FSH Folikuly stimulujúci hormón ž F.F. 3,03-8,08 IU/l sérum BA,PO
FSH Folikuly stimulujúci hormón O.P. 2,55-16,69 IU/l sérum BA,PO
FSH Folikuly stimulujúci hormón L.F. 1,38-5,47 IU/l sérum BA,PO
FSH Folikuly stimulujúci hormón po menopauze 26,72-133,41 IU/l sérum BA,PO
FSH Folikuly stimulujúci hormón m 1,0-12,0 IU/l sérum BA,PO
E2 Estradiol ž F.F. 21,0-251,0 ng/l sérum BA,PO
E2 Estradiol O.P. 38,0-649,0 ng/l sérum BA,PO
E2 Estradiol L.F. 21,0-312,0 ng/l sérum BA,PO
E2 Estradiol post menopauze bez liečby < 10,0-28,0 ng/l sérum BA,PO
E2 Estradiol m 11,0-44,0 ng/l sérum BA,PO
PROG Progesterón ž F.F. 0,1-0,3 µg/l sérum BA,PO,PU
PROG Progesterón L.F. 1,2-15,9 µg/l sérum BA,PO,PU
PROG Progesterón po menopauze < 0,2 µg/l sérum BA,PO,PU
PROG Progesterón m < 0,2 µg/l sérum BA,PO,PU
PRL Prolaktín ž 5,18-26,53 µg/l sérum BA,PO
PRL Prolaktín m 3,46-19,40 µg/l sérum BA,PO
AMH Anti-Müllerov hormón m: do 60 dní 15,11-266,59 µg/l sérum PO
AMH Anti-Müllerov hormón m: nad 18r 0,73-16,05 µg/l sérum PO
AMH Anti-Müllerov hormón ž: do 60 dní 0,01-3,39 µg/l sérum PO
AMH Anti-Müllerov hormón ž: 18-25r 0,96-13,34 µg/l sérum PO
AMH Anti-Müllerov hormón ž: 26-30r 0,17-7,37 µg/l sérum PO
AMH Anti-Müllerov hormón ž: 31-35r 0,07-7,35 µg/l sérum PO
AMH Anti-Müllerov hormón ž: 36-40r 0,03-7,15 µg/l sérum PO
AMH Anti-Müllerov hormón ž: 41-45r < 3,27 µg/l sérum PO
AMH Anti-Müllerov hormón ž: > 46r < 1,15 µg/l sérum PO
AMH Anti-Müllerov hormón ženy µg/l Poznámka: hodnotenie ovariálnej rezervy:
Vysoké hodnoty: nad 3,0 µg/l
Normálne hodnoty: nad 1,0 µg/l
Nízke hodnoty: 1,0 - 0,3 µg/l
Veľmi nízke: pod 0,3 µg/l
PO
TEST Testosterón muži: µg/l sérum BA,PO
TEST Testosterón m 21-50r 2,4-8,71 µg/l sérum BA,PO
TEST Testosterón m nad 50r 2,2-7,16 µg/l sérum BA,PO
TEST Testosterón ženy: µg/l sérum BA,PO
TEST Testosterón ž 21-50r 0,14-0,53 µg/l sérum BA,PO
TEST Testosterón ž nad 50r 0,12-0,36 µg/l sérum BA,PO
TEST Testosterón deti: µg/l sérum BA,PO
TEST Testosterón chl T1 0,026-0,294 µg/l sérum BA,PO
TEST Testosterón chl T2 0,037-2,786 µg/l sérum BA,PO
TEST Testosterón chl T3 0,089-6,555 µg/l sérum BA,PO
TEST Testosterón chl T4 0,199-7,544 µg/l sérum BA,PO
TEST Testosterón chl T5 0,167-9,021 µg/l sérum BA,PO
TEST Testosterón d T1 0,012-0,323 µg/l sérum BA,PO
TEST Testosterón d T2 0,052-0,222 µg/l sérum BA,PO
TEST Testosterón d T3 0,075-0,412 µg/l sérum BA,PO
TEST Testosterón d T4 0,153-0,536 µg/l sérum BA,PO
TEST Testosterón d T5 0,170-0,989 µg/l sérum BA,PO
fTEST Voľný testosterón muži 2,15-13,69 ng/l sérum BA
fTEST Voľný testosterón ženy 0,30-3,05 ng/l sérum BA
FAI Index voľného androgénu m 20-50r 35,0-92,6 % sérum, pre výpočet potrebné stanoviť testosterón a SHBG BA
FAI Index voľného androgénu m nad 50r 24,3-72,1 % sérum, pre výpočet potrebné stanoviť testosterón a SHBG BA
FAI Index voľného androgénu ž 20-50r 0,30-5,62 % sérum, pre výpočet potrebné stanoviť testosterón a SHBG BA
FAI Index voľného androgénu ž nad 50r 0,19-3,63 % sérum, pre výpočet potrebné stanoviť testosterón a SHBG BA
SHBG Sex hormón binding globulín (SHBG) muži 17,1-77,6 nmol/l sérum BA
SHBG Sex hormón binding globulín (SHBG) ženy 20-50r 34,3-147,7 nmol/l sérum BA
SHBG Sex hormón binding globulín (SHBG) ženy nad 50r 26,4-118,0 nmol/l sérum BA
Prenatálna diagnostika:
PAPP A PAPP A - I. Trimester ž medián IU/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
fbHCG Voľná β podjednotka choriového gonadotropínu - I. Trimester ž medián µg/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
AFP Alfafetoproteín - II. Trimester ž medián µg/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka ženy: medián IU/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka pred menopauzou < 5,3 IU/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka po menopauze < 8,3 IU/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka tehotenstvo: IU/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka 3. g.t. 5,8-71,2 IU/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka 4. g.t. 9,5 - 750 IU/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka 5. g.t. 217 - 7 138 IU/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka 6. g.t. 158 - 31 795 IU/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka 7. g.t. 3 697 - 163 563 IU/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka 8. g.t. 32 065 - 149 571 IU/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka 9. g.t. 63 803 - 151 410 IU/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka 10. g.t. 46 509 - 186 977 IU/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka 12. g.t. 27 832 - 210 612 IU/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka 14. g.t. 13 950 - 62 530 IU/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka 15. g.t. 12 039 - 70 971 IU/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka 16. g.t. 9 040 - 56 451 IU/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka 17. g.t. 8 175 - 55 868 IU/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka 18. g.t. 8 099 - 58 176 IU/l sérum + Výsledky prenatálneho skríningu sú individuálne hodnotené a priložené k výsledkovým listom BA
HCG U HCG celkové kvalitatívne ž negat. - moč BA
Iné hormóny:
HCG Choriový gonadotropín ženy < 5,0 IU/l sérum PO,PU
HCG Choriový gonadotropín tehotenstvo IU/l sérum PO,PU
HCG Choriový gonadotropín 1.-10.t 202 - 231 000 IU/l sérum PO,PU
HCG Choriový gonadotropín 11.-15.t 22 536 - 234 990 IU/l sérum PO,PU
HCG Choriový gonadotropín 16.-22.t 8007 - 50 064 IU/l sérum PO,PU
HCG Choriový gonadotropín 23.-40.t 1600 - 49 413 IU/l sérum PO,PU
hGH Rastový hormón m,ž 0,18-15,0 mIU/l sérum BA
hGH Rastový hormón deti podrobné ref.hod. detí na výsledkovom liste mIU/l sérum BA
IGF-1 Inzulin like grow faktor 1 m,ž podrobné ref.hod. detí a dospelých na výsledkovom liste µg/l sérum BA
ACTH Adrenokortikotropný hormón m,ž < 46,0 ng/l plazma - odber medzi 7,00-10,00 hod do K2EDTA do ľadového kúpeľa, dodať do 1 hod BA
KORT Kortizol m,ž 7-10 h 101,2 - 535,7 nmol/l sérum, uviesť čas odberu BA,PO
KORT Kortizol m,ž 16-24 h 79,0 - 477,8 nmol/l sérum, uviesť čas odberu BA,PO
KORT Kortizol v moči m,ž 12 - 486 nmol/24 h moč + stabilizátor kys. boritá 10g/l
moč/24 hod.
BA,PO
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát muži: mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát m 11-15 r 0,166 - 2,427 mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát m 15-20 r 0,451 - 3,85 mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát m 20-25 r 2,384 - 5,393 mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát m 25-35 r 1,679 - 5,919 mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát m 35-45 r 1,397 - 4,844 mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát m 45-55 r 1,362 - 4,476 mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát m 55-65 r 0,486 - 3,618 mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát m 65-71 r 0,486 - 2,836 mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát ženy: mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát ž 11-15 r 0,086 - 1,698 mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát ž 15-20 r 0,612 - 4,936 mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát ž 20-25 r 1,342 - 4,074 mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát ž 25-35 r 0,958 - 5,117 mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát ž 35-45 r 0,748 - 4,102 mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát ž 45-55 r 0,562 - 2,829 mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát ž 55-65 r 0,297 - 1,822 mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát ž 65-71 r 0,336 - 0,789 mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát deti: mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát do 1 týž 0,246 - 3,028 mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát 1t-1m 0,085 - 3,173 mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát 1m-1r 0,316 - 2,141 mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát 1-5r 0,327 - 2,76 mg/l sérum BA
DHEAS Dehydroepiandrosterónsulfát 5-11r 0,244 - 2,097 mg/l sérum BA
17-OHP 17-α-hydroxyprogesterón ž F.F. 0,27-2,31 µg/l sérum BA
17-OHP 17-α-hydroxyprogesterón ž O.F. 0,41-2,75 µg/l sérum BA
17-OHP 17-α-hydroxyprogesterón ž L.F. 0,46-4,67 µg/l sérum BA
17-OHP 17-α-hydroxyprogesterón po menopauze 0,16-0,68 µg/l sérum BA
17-OHP 17-α-hydroxyprogesterón m 0,20-3,89 µg/l sérum BA
17-OHP 17-α-hydroxyprogesterón novorodenci 64,57-172,30 µg/l sérum BA
17-OHP 17-α-hydroxyprogesterón deti 1-10 r 0,16-3,40 µg/l sérum BA
17-OHP 17-α-hydroxyprogesterón 11-18 r 0,22-1,99 µg/l sérum BA
REN Renín (III.generácia) m,ž: v stoji 4,00-45,98 ng/l Plazma (EDTA), v stoji: odber po hodinovej aktivite vo vzpriamenej polohe; v ľahu: odber po hodinovom ležaní na chrbte BA
REN Renín (III.generácia) m,ž: v ľahu 3,58-36,61 ng/l Plazma (EDTA), v stoji: odber po hodinovej aktivite vo vzpriamenej polohe; v ľahu: odber po hodinovom ležaní na chrbte BA
REN Renín (III.generácia) novorodenci 17,07-6224 ng/l Plazma (EDTA) BA
REN Renín (III.generácia) 1-5r 2,41-91,67 ng/l Plazma (EDTA) BA
REN Renín (III.generácia) 6-8r 2,45-153,06 ng/l Plazma (EDTA) BA
REN Renín (III.generácia) m,ž: 18-65 r.: po 30 min.státi 4,4-46,1 mU/l Plazma (EDTA) PO
REN Renín (III.generácia) m,ž: 18-65 r.: po 30 min.ležaní 2,8-39,9 mU/l Plazma (EDTA) PO
ALDO Aldosterón m,ž: v ľahu 11,5 - 133,1 ng/l Plazma (EDTA), sérum bez aditív BA
ALDO Aldosterón m,ž: v stoji 13,6 - 261,7 ng/l Plazma (EDTA), sérum bez aditív BA
ALDO Aldosterón novorodenci 21,5 - 4745,4 ng/l Plazma (EDTA), sérum bez aditív BA
ALDO Aldosterón 1 - 5r 28,2 - 389,2 ng/l Plazma (EDTA), sérum bez aditív BA
ALDO Aldosterón 6 - 10r 34,0 - 177,1 ng/l Plazma (EDTA), sérum bez aditív BA
ALDO Aldosterón 11 - 15r 49,1-114,2 ng/l Plazma (EDTA), sérum bez aditív BA
ALDO Aldosterón 16 - 20r 11,5 - 167,6 ng/l Plazma (EDTA), sérum bez aditív BA
ALDO Aldosterón moč - m,ž 3,55 - 23,01 µg/24 hod moč, po zbere čo najskôr transportovať do laboratória a scentrifugovať (5-10 min., 2000 ot.) BA
ALDO Aldosterón m,ž 21-65 r.: po 30 min.státi 22,1 - 353,0 ng/l Plazma (EDTA), sérum PO
ALDO Aldosterón m,ž 21-65 r.: po 30 min.ležaní 11,7 - 236,0 ng/l Plazma (EDTA), sérum PO
VITDT Vitamín D total m,ž 30 - 80 µg/l sérum BA,PO,PU
PCT Prokalcitonín m,ž negat: < 0,5 µg/l sérum BA,PO
PCT Prokalcitonín m,ž šedá zóna: 0,5-2,0 µg/l sérum BA,PO
PCT Prokalcitonín m,ž pozit: > 2,0 µg/l sérum BA,PO
Tumorové markery:
AFP Alfafetoproteín m,ž < 7,0 ng/ml sérum BA,PO
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka muži: < 2,6 IU/l sérum BA,PO
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka ženy: IU/l sérum BA,PO
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka ž pred menopauzou < 5,3 IU/l sérum BA,PO
HCG+β Choriový gonadotropín + β podjednotka ž po menopauze < 8,3 IU/l sérum BA,PO
PSA Prostatický špecifický antigén m < 4,0 µg/l sérum BA,PO,PU
fPSA Voľný prostatický špecifický antigén m < 0,5 µg/l sérum BA,PO,PU
fPSA/PSA Výpočet free PSA/PSA m 25-100 % sérum BA,PO,PU
CA 125 CA 125 m,ž < 35 kIU/l sérum BA,PO
CA 15-3 CA 15-3 m,ž < 31,3 kIU/l sérum BA,PO
CA 19-9 CA 19-9 m,ž < 37 kIU/l sérum BA,PO,PU
CA 72-4 CA 72-4 m,ž < 6,9 kIU/l sérum BA
CEA CEA - karcinoembryonálny antigén m,ž < 5,0 µg/l sérum BA,PO,PU
CYFRA 21-1 CYFRA 21-1 m,ž < 2,08 µg/l sérum BA,PO
S100B Proteín S 100 B m,ž 0,005 - 0,105 µg/l sérum BA
NSE NSE m,ž < 16,3 µg/l sérum oddeliť do 1 hod. od odberu BA,PO
TYMI Tymidínkináza m,ž 2,0-7,5 U/l sérum, plazma.Odp.sa odber krvi ráno nalačno. Sérum (krv odobratá do štandardných čistých skúmaviek alebo plazma (krv odobratá do skúmaviek s obsahom EDTA). Po odbere krvi v chlade doručiť čo najskôr do laboratória. Stabilita vzoriek 48 hodín pri 2-8 st.C. Hemolytické a lipemické vzorky sa nemôžu analyzovať. PO
HE4 HE4 ž 0-60r < 70 pmol/l sérum PO
HE4 HE4 ž 60-150r < 140 pmol/l sérum PO
ROMAPRE ROMA index premenopauza (HE4+CA125) ž 0-150r < 7,4 % sérum PO
ROMAPO ROMA index postmenopauza (HE4+CA+C581125) ž 0-150r < 25,3 % sérum PO
BIOCHÉMIA
Moč:
GLU U Glykozúria m,ž 0,1-0,8 mmol/l moč BA,IL,KE, PO,PU
AMS U Amyláza m < 8,16 µkat/l moč BA,IL,KE, PO,PU
AMS U Amyláza ž < 7,50 µkat/l moč BA,IL,KE, PO,PU
MALB U Mikroalbumín m,ž < 30,0 mg/zber moč BA,IL,KE, PU
ALB U Albumín m,ž < 20 mg/l moč BA,IL,KE, PO,PU
ACR U ACR (výpočet) m,ž < 30,0 mg/g výpočet BA,IL,KE, PU
ACR U U_Mikroalbumín / U_Kreatinín m < 2,50 mg/mmol ranný moč KE,PO
ACR U U_Mikroalbumín / U_Kreatinín ž < 3,50 mg/mmol ranný moč KE,PO
UR U Močovina v moči m,ž mmol/l ranný moč BA,IL,KE, PO,PU
KM U Kys.močová v moči m,ž mmol/l ranný moč BA,IL,KE, PO,PU
CB U Celk.bielkoviny v moči m,ž < 0,150 g/l ranný moč BA,IL,KE, PO,PU
Na U Sodík v moči m,ž 54,0-190,0 mmol/l ranný moč BA,IL,KE, PO,PU
K U Draslík v moči m,ž 20,0-80,0 mmol/l ranný moč BA,IL,KE, PO,PU
Cl U Chloridy v moči m,ž 46-168 mmol/l ranný moč BA,IL,KE, PO,PU
Ca U Vápnik v moči m,ž 1,25-2,50 mmol/l ranný moč BA,IL,KE, PO,PU
Mg U Horčík v moči m,ž 1,67-4,10 mmol/l ranný moč BA,IL,KE, PO,PU
P U Fosfor v moči m,ž 13,0-44,0 mmol/l ranný moč BA,IL,KE, PO,PU
Ca dU Odpad vápnika m < 7,50 mmol/deň zbieraný moč BA,IL,KE, PO,PU
Ca dU Odpad vápnika ž < 6,20 mmol/deň zbieraný moč BA,IL,KE, PO,PU
Cl dU Odpad chloridov m,ž 110-250 mmol/deň zbieraný moč BA,IL,KE, PO,PU
K dU Odpad draslíka m,ž (15-150r) 25-125 mmol/deň zbieraný moč BA,IL,KE, PO,PU
KM dU Odpad kyseliny močovej m,ž 1488 - 4463 µmol/deň zbieraný moč BA,IL,KE, PO,PU
KR dU Odpad kreatinínu m 9 000 - 21 000 µmol/deň zbieraný moč BA
KR dU Odpad kreatinínu ž 7 000 - 14 000 µmol/deň zbieraný moč BA
Mg dU Odpad horčíka m,ž 3,0-5,0 mmol/deň zbieraný moč BA,IL,KE, PO,PU
Na dU Odpad sodíka m,ž (14-150r) 40-220 mmol/deň zbieraný moč BA,IL,KE, PO,PU
P dU Odpad fosforu m,ž 12,9-42,0 mmol/deň zbieraný moč BA,IL,KE, PO,PU
UREA dU Odpad močoviny m,ž 250-570 mmol/deň zbieraný moč BA,IL,KE, PO,PU
AMS dU Amyláza v zbier.moči m < 8,16 µkat/deň zbieraný moč BA,PO
AMS dU Amyláza v zbier.moči ž < 7,5 µkat/deň zbieraný moč BA,PO
Cu dU Meď v zbier.moči m,ž 0,24-0,80 µmol/deň zbieraný moč BA,PO (ext. lab)
GLU dU Glukóza v zbier.moči m,ž < 2,78 mmol/deň zbieraný moč BA,PO
VMA dU Kys.vanilmandľová m,ž < 68,6 mmol/deň zbieraný moč PO
HIA dU Kys.hydroxyindoloctová m,ž 2,0-6,0 mg/deň zbieraný moč PO
OH dU 17-hydroxykortikosteroidy m 8,3-27,7 mmol/deň zbieraný moč PO
OH dU 17-hydroxykortikosteroidy ž 5,5-22,2 mmol/deň zbieraný moč PO
KS dU 17-ketosteroidy m 35-87 µmol/deň zbieraný moč PO
KS dU 17-ketosteroidy ž 21-49 µmol/deň zbieraný moč PO
CPRFU Koproporfyríny m,ž < 245 nmol/l zbieraný moč PO
URPFU Uroporfyríny m,ž < 30 nmol/l zbieraný moč PO
PBGU Porfobilinogén m,ž negat. - moč, kvalitatívne PO
SALIU Salicyláty m,ž negat. - moč, kvalitatívne PO
FENOU Fenotiazíny m,ž negat. - moč, kvalitatívne PO
FEN Fenol m,ž < 20 mg/l moč PO
ALA Kys.deltaaminolevulová m,ž < 10 mg/deň zbieraný moč PO
TPRF Celkové porfyríny m,ž < 300 nmol/l moč PO
TCHE Trichlóretanol m,ž < 200 mg/l moč PO
TCHU Kys.trichlóroctová m,ž < 100 mg/l moč PO
ADRE dU Adrenalín m,ž (15-150r) 22,0 - 109,0 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
ADRE dU Adrenalín 0-1r < 13,6 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
ADRE dU Adrenalín 1-2r < 19,1 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
ADRE dU Adrenalín 2-4r < 32,7 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
ADRE dU Adrenalín 4-7r 1,1 - 55,0 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
ADRE dU Adrenalín 7-10r 2,7 - 76,0 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
ADRE dU Adrenalín 10-15r 2,7 - 109,0 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
NOR dU Noradrenalín m,ž 15-150r 136 - 620 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
NOR dU Noradrenalín 0-1r < 59 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
NOR dU Noradrenalín 1-2r < 100 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
NOR dU Noradrenalín 2-4r 24 - 171 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
NOR dU Noradrenalín 4-7r 47 - 266 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
NOR dU Noradrenalín 7-10r 77 - 384 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
NOR dU Noradrenalín 10-15r 87 - 473 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
DOP dU Dopamín m,ž 15-150r 1237 - 2930 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
DOP dU Dopamín 0-1r < 555 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
DOP dU Dopamín 1-2r 65 - 914 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
DOP dU Dopamín 2-4r 261 - 1697 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
DOP dU Dopamín 4-15r 424 - 2611 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
MN dU Metanefrín m (0-150r) 200 - 1900 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
MN dU Metanefrín ž (0-150r) 300 - 1400 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
NMN dU Normetanefrín m (0-40r) 570 - 3600 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
NMN dU Normetanefrín m (40-60r) 570 - 4250 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
NMN dU Normetanefrín m (60-150r) 570 - 4500 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
NMN dU Normetanefrín ž (0-40r) 570 - 3000 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
NMN dU Normetanefrín ž (40-60r) 570 - 3450 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
NMN dU Normetanefrín ž (60-150r) 570 - 3650 nmol/deň zbier. moč PO ext. lab.
GLU dU Odpad glukózy m,ž < 2,78 mmol/deň zbier. moč BA,IL,KE, PO,PU
OSMO U Osmolalita m,ž 50 - 1200 mmol/kg moč BA
OSMO U Osmolalita m,ž 40 - 1400 mmol/kg moč PO
ELFO U Elektroforéza bielkovín m,ž kval. hodnotenie - moč PO
I ELFO-FIX U Imunoelektroforéza - imunofixácia m,ž kval. hodnotenie - moč BA,PO
BJ Bence-Jonesova bielkovina m,ž negat. - ranný moč (komentár) BA,PO
IgG U IgG m,ž 0 g/l moč BA
IgA U IgA m,ž 0 g/l moč BA
IgM U IgM m,ž 0 g/l moč BA
TRF U Transferín m,ž 0 g/l moč BA
B2M U Beta-2-mikroglobulín m,ž < 0,20 mg/l moč BA
KVP Kvantitatívna proteinúria m,ž < 0,150 g/deň zbieraný moč BA,IL,PO, PU
PAGE Polyakrylamidová elektroforéza (PAGE) m,ž kval. hodnotenie - moč BA
MOCCH Moč chemicky - prúžkom prístrojom m,ž ranný moč BA,IL,KE, NR,PO,PU
MOCCH pH prúžkom m,ž 5-7 - ranný moč BA,IL,KE, NR,PO,PU
MOCCH Glukóza prúžkom m,ž < 3 mmol/l ranný moč BA,IL,KE, NR,PO,PU
MOCCH Krv prúžkom m,ž < 5 Ery/µl ranný moč BA,IL,KE, NR,PO,PU
MOCCH Proteíny prúžkom m,ž < 0,15 g/l ranný moč BA,IL,KE, NR,PO,PU
MOCCH Hustota prúžkom m,ž 1,000 - 1,030 kg/l ranný moč BA,IL,KE, NR,PO,PU
MOCCH UBG (urobilinogén) prúžkom m,ž < 35 µmol/l ranný moč BA,IL,KE, NR,PO,PU
MOCCH Ketony prúžkom m,ž < 1,5 mmol/l ranný moč BA,IL,KE, NR,PO,PU
MOCCH Nitrity prúžkom m,ž negat. - ranný moč BA,IL,KE, NR,PO,PU
MOCCH Bilirubín prúžkom m,ž < 8,5 µmol/l ranný moč BA,IL,KE, NR,PO,PU
MOCCH Leukocyty prúžkom m,ž < 25 Le/µl ranný moč BA,IL,KE, NR,PO,PU
MOCCH Askorbová kys. prúžkom m,ž < 0,20 g/l ranný moč BA,IL,KE, NR,PO,PU
SED M Močový sediment mikroskopicky: m,ž počet elementov na 1 zorné pole ranný moč, spracovať do 1 hodiny BA,IL,KE, NR,PO,PU
SED M erytrocyty m,ž negat.: < 1 počet elementov na 1 zorné pole ranný moč, spracovať do 1 hodiny BA,IL,KE, NR,PO,PU
SED M leukocyty m,ž negat.: < 2 počet elementov na 1 zorné pole ranný moč, spracovať do 1 hodiny BA,IL,KE, NR,PO,PU
SED M valce m,ž negat.: 0 počet elementov na 1 zorné pole ranný moč, spracovať do 1 hodiny BA,IL,KE, NR,PO,PU
SED M epitélie m,ž negat. počet elementov na 1 zorné pole ranný moč, spracovať do 1 hodiny BA,IL,KE, NR,PO,PU
SED M baktérie m,ž negat. počet elementov na 1 zorné pole ranný moč, spracovať do 1 hodiny BA,IL,KE, NR,PO,PU
SED A Močový sediment automaticky: m,ž počet elementov na 1 µl ranný moč, spracovať do 1 hodiny BA,IL,KE, PO,PU
SED A erytrocyty m,ž < 5 počet elementov na 1 µl ranný moč, spracovať do 1 hodiny BA,IL,KE, PO,PU
SED A leukocyty m,ž < 10 počet elementov na 1 µl ranný moč, spracovať do 1 hodiny BA,IL,KE, PO,PU
SED A valce m,ž < 1 počet elementov na 1 µl ranný moč, spracovať do 1 hodiny BA,IL,KE, PO,PU
SED A epitélie ploché m,ž < 20 počet elementov na 1 µl ranný moč, spracovať do 1 hodiny BA,IL,KE, PO,PU
SED A epitélie guľaté m,ž < 1 počet elementov na 1 µl ranný moč, spracovať do 1 hodiny BA,IL,KE, PO,PU
SED A baktérie m,ž 0 počet elementov na 1 µl ranný moč, spracovať do 1 hodiny BA,IL,KE, PO,PU
Addis Addisov sediment: m,ž počet elementov / 12 hod moč - hustota nad 1010, pH pod 7 zberné obdobie - 12 hod. BA,IL,KE, NR,PO,PU
Addis erytrocyty m,ž negat.: < 1 mil počet elementov / 12 hod moč - hustota nad 1010, pH pod 7 zberné obdobie - 12 hod. BA,IL,KE, NR,PO,PU
Addis leukocyty m,ž negat.: < 3 mil počet elementov / 12 hod moč - hustota nad 1010, pH pod 7 zberné obdobie - 12 hod. BA,IL,KE, NR,PO,PU
Addis valce m,ž negat.: < 100 tis. počet elementov / 12 hod moč - hustota nad 1010, pH pod 7 zberné obdobie - 12 hod. BA,IL,KE, NR,PO,PU
Hamb Hamburgerov sediment: m,ž počet elementov / s moč - hustota nad 1010, pH pod 7 zberné obdobie - 3 hod. množstvo moču - min 100 ml BA,KE,PO
Hamb erytrocyty m,ž < 35 počet elementov / s moč - hustota nad 1010, pH pod 7 zberné obdobie - 3 hod. množstvo moču - min 100 ml BA,KE,PO
Hamb leukocyty m,ž < 70 počet elementov / s moč - hustota nad 1010, pH pod 7 zberné obdobie - 3 hod. množstvo moču - min 100 ml BA,KE,PO
Hamb valce m,ž < 1 počet elementov / s moč - hustota nad 1010, pH pod 7 zberné obdobie - 3 hod. množstvo moču - min 100 ml BA,KE,PO
Kreatinín klírens:
MOKR Merný odpad kreatinínu m 20-30 r 157 - 235 µmol/kg/deň moč + udať hmotnosť pacienta BA
MOKR Merný odpad kreatinínu m 30-40 r 154 - 230 µmol/kg/deň moč + udať hmotnosť pacienta BA
MOKR Merný odpad kreatinínu m 40-50 r 139 - 209 µmol/kg/deň moč + udať hmotnosť pacienta BA
MOKR Merný odpad kreatinínu m 50-60 r 133 - 199 µmol/kg/deň moč + udať hmotnosť pacienta BA
MOKR Merný odpad kreatinínu m 60-70 r 119 - 167 µmol/kg/deň moč + udať hmotnosť pacienta BA
MOKR Merný odpad kreatinínu m 70-80 r 105 - 157 µmol/kg/deň moč + udať hmotnosť pacienta BA
MOKR Merný odpad kreatinínu ž 20-30 r 136 - 204 µmol/kg/deň moč + udať hmotnosť pacienta BA
MOKR Merný odpad kreatinínu ž 30-40 r 139 - 209 µmol/kg/deň moč + udať hmotnosť pacienta BA
MOKR Merný odpad kreatinínu ž 40-50 r 122 - 182 µmol/kg/deň moč + udať hmotnosť pacienta BA
MOKR Merný odpad kreatinínu ž 50-60 r 105 - 157 µmol/kg/deň moč + udať hmotnosť pacienta BA
MOKR Merný odpad kreatinínu ž 60-70 r  93 - 139 µmol/kg/deň moč + udať hmotnosť pacienta BA
MOKR Merný odpad kreatinínu ž 70-80 r  80 - 120 µmol/kg/deň moč + udať hmotnosť pacienta BA
CLKR (KORIG) Meraný klírens – korigovaný m 20-30 r 1,30-2,90 ml / s / 1,73 m2 moč + udať výšku a hmotnosť pacienta BA,IL,KE, PO,PU
CLKR (KORIG) Meraný klírens – korigovaný m 30-40 r 1,75-2,75 ml / s / 1,73 m2 moč + udať výšku a hmotnosť pacienta BA,IL,KE, PO,PU
CLKR (KORIG) Meraný klírens – korigovaný m 40-50 r 1,30-2,51 ml / s / 1,73 m2 moč + udať výšku a hmotnosť pacienta BA,IL,KE, PO,PU
CLKR (KORIG) Meraný klírens – korigovaný m 50-60 r 1,22-2,42 ml / s / 1,73 m2 moč + udať výšku a hmotnosť pacienta BA,IL,KE, PO,PU
CLKR (KORIG) Meraný klírens – korigovaný m 60-70 r 1,00-2,00 ml / s / 1,73 m2 moč + udať výšku a hmotnosť pacienta BA,IL,KE, PO,PU
CLKR (KORIG) Meraný klírens – korigovaný m 70-80 r 0,65-1,85 ml / s / 1,73 m2 moč + udať výšku a hmotnosť pacienta BA,IL,KE, PO,PU
CLKR (KORIG) Meraný klírens – korigovaný ž 20-30 r 1,37-1,97 ml / s / 1,73 m2 moč + udať výšku a hmotnosť pacienta BA,IL,KE, PO,PU
CLKR (KORIG) Meraný klírens – korigovaný ž 30-40 r 1,42-2,22 ml / s / 1,73 m2 moč + udať výšku a hmotnosť pacienta BA,IL,KE, PO,PU
CLKR (KORIG) Meraný klírens – korigovaný ž 40-50 r 1,05-1,85 ml / s / 1,73 m2 moč + udať výšku a hmotnosť pacienta BA,IL,KE, PO,PU
CLKR (KORIG) Meraný klírens – korigovaný ž 50-60 r 0,95-2,05 ml / s / 1,73 m2 moč + udať výšku a hmotnosť pacienta BA,IL,KE, PO,PU
CLKR (KORIG) Meraný klírens – korigovaný ž 40-50 r 1,05-1,85 ml / s / 1,73 m2 moč + udať výšku a hmotnosť pacienta BA,IL,KE, PO,PU
CLKR (KORIG) Meraný klírens – korigovaný ž 50-60 r 0,95-2,05 ml / s / 1,73 m2 moč + udať výšku a hmotnosť pacienta BA,IL,KE, PO,PU
CLKR (KORIG) Meraný klírens – korigovaný ž 60-70 r 0,80-1,80 ml / s / 1,73 m2 moč + udať výšku a hmotnosť pacienta BA,IL,KE, PO,PU
CLKR (KORIG) Meraný klírens – korigovaný ž 70-80 r 0,75-1,35 ml / s / 1,73 m2 moč + udať výšku a hmotnosť pacienta BA,IL,KE, PO,PU
MDRD1 eGF (Kr,Ur,Alb) m,ž > 1,50 ml / s / 1,73 m2 sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
MDRD3 eGF (Kr) m,ž > 1,50 ml / s / 1,73 m2 sérum BA,IL,KE, NR,PO,PU
CKD-EPI CKD-EPI (výpočet) m,ž > 1,50 ml / s / 1,73 m2 výpočet BA,IL,KE, PO,PU
SCHWA Schwartzov klírens (deti) m,ž 0-1r 0,583 - 1,520 ml / s / 1,73 m2 Výpočet BA,IL,KE, PO,PU
SCHWA Schwartzov klírens (deti) m,ž 1-15r 1,230 - 2,370 ml / s / 1,73 m2 Výpočet BA,IL,KE, PO,PU
Frakčné exkrécie:
FE Na Frakčná exkrécia Na m,ž < 2 % - BA,IL,KE, PO,PU
FE K Frakčná exkrécia K m,ž < 20 % - BA,IL,KE, PO,PU
FE Ca Frakčná exkrécia Ca m,ž < 5 % - BA,IL,KE, PO,PU
FE Cl Frakčná exkrécia Cl m,ž < 2 % - BA,IL,KE, PO,PU
FE P Frakčná exkrécia P m,ž < 20 % - BA,IL,KE, PO,PU
FE Mg Frakčná exkrécia Mg m,ž < 2 % - BA,IL,KE, PO,PU
FE AMS Frakčná exkrécia AMS m,ž < 5 % - BA,IL,KE, PO,PU
FE KM Frakčná exkrécia KM m,ž < 15 % - BA,IL,KE, PO,PU
FE UREA Frakčná exkrécia Močovina m,ž < 63 % - BA,IL,KE, PO,PU
POT:
SwCl Chloridy m,ž < 60 mmol/l pot získaný po stimulácii pilokarpínom PO
Stolica:
OKHb Krv v stolici - kvantitatívne stanovenie m,ž < 75 µg/l nie sú potrebné diétne opatrenia PO
OK Krv v stolici - okultné krvácanie (imunolog. dôkaz) m,ž negat. - odber po určenej diéte a po príprave pacienta BA
TRY-ST Trypsín v stolici m,ž pozit. - BA
Zvyšky Nestrávené zvyšky v stolici: - odber po Schmidtovej diéte BA,IL,PO, PU
Zvyšky tuky m,ž negat. - odber po Schmidtovej diéte BA,IL,PO, PU
Zvyšky svalové vlákna m,ž negat. - odber po Schmidtovej diéte BA,IL,PO, PU
Zvyšky škrob m,ž negat. - odber po Schmidtovej diéte BA,IL,PO, PU
HPYLA Helicobacter pylori v stolici (antigén) m,ž negat. BA,IL,KE, PO
CPT Kalprotektín v stolici m,ž < 70 µg/g stolice odber stolice veľkosti čerešne PO
E1 Pankreatická elastáza v stolici m,ž > 200 µg E1/g stolice odber stolice veľkosti čerešne PO
Mozgovo-miechový mok (CSF):
GLUL Glukóza m,ž 15-50r 2,22 - 3,89 mmol/l CSF PO
GLUL Glukóza m,ž 0-15r 3,33 - 4,44 mmol/l CSF PO
CBL Celkové bielkoviny m,ž 0,15 - 0,45 g/l CSF PO
CLL Chloridy m,ž 109,0 - 133,0 mmol/l CSF PO
ERYL Erytrocyty m,ž < 3 Mpt/3 CSF PO
LEL Leukocyty m,ž < 3 Mpt/3 CSF PO
LYML Lymfocyty m,ž < 3 Mpt/3 CSF PO
ALBL Albumín m,ž 4-150r 100 - 300 mg/l CSF PO
ALBL Albumín m,ž 0-4r < 450 mg/l CSF PO
IGGL IgG m,ž 10,0 - 30,0 mg/l CSF PO
IGGL/S Index IgG Csf/sérum m,ž 0,3-0,7 - CSF/sérum PO
ALBL/S Index albumín Csf/sérum m,ž < 9,0 - CSF/sérum PO
Q1 Index IgG/index albumín m,ž < 0,27 - CSF PO
Q2 Q IgG/Q Alb rozšírený m,ž < 1,24 - CSF PO
ELFOL ELFO bielkovín m,ž kvalit. hodnotenie - CSF PO
SPEFOL Spektrofotometria m,ž kvalit. hodnotenie - CSF PO
Peritoneálny dialyzát (PD):
PDERY Erytrocyty m,ž arb.j. PD PO
PDLE Leukocyty m,ž arb.j. PD PO
PDBAK Baktérie m,ž - PD PO
PDALB Albumín m,ž g/l PD PO
PDAMS Amyláza m,ž µkat/l PD PO
PDCA Vápnik m,ž mmol/l PD PO
PDP Fosfor m,ž mmol/l PD PO
PDCB Celkové bielkoviny m,ž g/l PD PO
PDCL Chloridy m,ž mmol/l PD PO
PDGLU Glukóza m,ž mmol/l PD PO
PDK Draslík m,ž mmol/l PD PO
PDKR Kreatinín m,ž µmol/l PD PO
PGMG Horčík m,ž mmol/l PD PO
PDURE Močovina m,ž mmol/l PD PO
PDNA Sodík m,ž mmol/l PD PO
Extravaskulárna tekutina (FLU):
FLALB Albumín m,ž g/l FLU PO
FLAMS Amyláza m,ž µkat/l FLU PO
FLAST AST m,ž µkat/l FLU PO
FLBIL Bilirubín m,ž µmol/l FLU PO
FLCA Vápnik m,ž mmol/l FLU PO
FLCHOL Cholesterol m,ž mmol/l FLU PO
FLCB Celkové bielkoviny m,ž g/l FLU PO
FLCL Chloridy m,ž mmol/l FLU PO
FLELFO ELFO bielkovín m,ž - FLU PO
FLGLU Glukóza m,ž mmol/l FLU PO
FLKM Kyselina močová m,ž µmol/l FLU PO
FLK Draslík m,ž mmol/l FLU PO
FLKR Kreatinín m,ž µmol/l FLU PO
FLLD LD m,ž µkat/l FLU PO
FLNA Sodík m,ž mmol/l FLU PO
FLPH pH m,ž - FLU PO
FLRF Reumatoidný faktor m,ž IU/ml FLU PO
FLTAG Triacylglyceroly m,ž mmol/l FLU PO
FLURE Močovina m,ž mmol/l FLU PO
FLP Fosfor m,ž mmol/l FLU PO
Hematológia
Hematologické parametre:
WBC Počet leukocytov m 3,8-10,6 x 109/l K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
WBC Počet leukocytov ž 3,6-11,0 x 109/l K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
NEUT Absolútny počet neutrofilov m 2,0-7,7 x 109/l K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
NEUT Absolútny počet neutrofilov ž 1,6-8,0 x 109/l K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
LYMPH Absolútny počet lymfocytov m 0,7-4,7 x 109/l K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
LYMPH Absolútny počet lymfocytov ž 0,7-4,9 x 109/l K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
MONO Absolútny počet monocytov m,ž 0,10-0,70 x 109/l K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
EO Absolútny počet eozinofilov m,ž < 0,30 x 109/l K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
BASO Absolútny počet bazofilov m,ž < 0,10 x 109/l Plazma - citrát sodný BA,IL,KE, NR,PO,PU
NEUT% Relatívny počet neutrofilov m,ž 45,00 - 73,00 % K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
LYMPH% Relatívny počet lymfocytov m,ž 18,00 - 45,00 % K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
MONO% Relatívny počet monocytov m,ž 2,00 - 9,00 % K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
EO% Relatívny počet eozinofilov m,ž < 4,00 % K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
BASO% Relatívny počet bazofilov m,ž < 1,00 % K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
RBC Počet erytrocytov m 4,4-5,9 x 1012/l K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
RBC Počet erytrocytov ž 3,8-5,2 x 1012/l K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
HGB Hemoglobín m 130-180 g/l K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
HGB Hemoglobín ž 120-160 g/l K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
HCT Hematokrit m 0,40-0,52 - K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
HCT Hematokrit ž 0,36-0,47 - K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
MCV Stredný objem erytrocytov m,ž 80-100 fl K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
MCH Stredná koncentrácia Hb v erytrocyte m,ž 26-34 pg K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
MCHC Stredná farebná koncentrácia Hb v erytrocytoch m,ž 320-360 g/l K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
RDW Šírka distribučnej krivky erytrocytov m,ž 11-16 % K2EDTA BA,NR,PO
RDW-SD Šírka distribučnej krivky erytrocytov m,ž 37,0-54,0 fl K2EDTA BA,NR,PO
PLT Počet trombocytov m,ž 150-400 x 109/l K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
PDW Šírka distribučnej krivky trombocytov m,ž 12-18 % K2EDTA BA,NR,PO
MPV Stredný objem trombocytov m,ž 7-13 fl K2EDTA BA,IL,KE, NR,PO,PU
RET Retikulocyty m,ž 0,5-1,5 % K2EDTA BA,IL,PO, PU
RETA Retikulocyty absolútny počet m,ž 25-75 x 109/l K2EDTA BA,IL,PO, PU
Dif. Le Diferenciál Le mikroskopicky m,ž - - K2EDTA BA,PU
KD-punktát Hodnotenie punktátu kostnej drene m,ž - - náter kostnej drene BA
Koagulačné parametre:
PT Quickov test m,ž 70-130 % plazma - citrát sodný BA,IL,KE, NR,PO,PU
INR Quickov test - INR m,ž 0,8-1,2 - plazma - citrát sodný BA,IL,KE, NR,PO,PU
APTT Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas APTT m,ž 26-39 s plazma - citrát sodný BA,IL,KE, NR,PO,PU
APTT Ratio APTT - Ratio m,ž 0,8-1,2 - plazma - citrát sodný BA,NR
FBG Fibrinogén m,ž 1,8-3,9 g/l plazma - citrát sodný BA,IL,KE, NR,PO,PU
AT III Antitrombin III m,ž 75-125 % plazma - citrát sodný BA,IL,KE, PO,PU
PC Proteín C m,ž 70-140 % plazma - citrát sodný BA
PS Proteín S m 73-130 % plazma - citrát sodný BA
PS Proteín S ž 52-114 % plazma - citrát sodný BA
FII, VII, IX, X, XI Faktor II, VII, IX, X, XI m,ž 70-120 % plazma - citrát sodný BA
F V Faktor V m,ž 70-120 % plazma - citrát sodný BA
F VIII, XII Faktor VIII, XII m,ž 70-150 % plazma - citrát sodný BA
TT Trombínový čas m,ž 16-20 s plazma - citrát sodný BA,IL,KE, NR,PO,PU
ProC glob rat Pro C global ratio m,ž > 0,80 - plazma - citrát sodný BA
ProC glob FVrat Pro C global ratio (s faktor V deficientnou plazmou) m,ž > 0,80 - plazma - citrát sodný BA
D-Dimer kvant. D-Diméry kvantitatívne m,ž < 0,50 mg/l plazma - citrát sodný BA,IL,KE, NR,PO,PU
D-dimer_AQ D-dimer m,ž 0-50r < 0,630 mg/l K2EDTA (POCT) NR
D-dimer_AQ D-dimer m,ž 50-150r < 0,654 mg/l K2EDTA (POCT) NR
DK Doba krvácania (Duke) m,ž 2-5 min kapilárna krv - štandardný vpich BA
LUPUS Lupus antikoagulans: m,ž s plazma - citrát sodný BA
LUPUS LA1 skríning m,ž 31-44 s plazma - citrát sodný BA
LUPUS LA2 konfirmácia m,ž 30-38 s plazma - citrát sodný BA
LUPUS LA1/LA2 ratio m,ž < 1,20 s plazma - citrát sodný BA
FDP Fibrín degradačné produkty (FDP) m,ž negat. - plazma - citrát sodný BA
aXa Anti Xa aktivita prevent. dávka LHWH 0,2-0,4 kU/l plazma - citrát sodný, odber 3 hodiny po podaní LHWH BA
aXa Anti Xa aktivita terapeut. dávka LHWH 0,5-1,2 kU/l plazma - citrát sodný, odber 3 hodiny po podaní LHWH BA
APTM Anti-protrombín IgM m,ž < 15 kU/l sérum BA
APTG Anti-protrombín IgG m,ž < 15 kU/l sérum BA
B2GM Anti-β-2 glyco IgM m,ž < 18 kU/l sérum BA
B2GG Anti-β-2 glyco IgG m,ž < 15 kU/l sérum BA
Imunohematológia
KS+RH Krvná skupina + RH protilátky m,ž K2EDTA KE,PU
NAT Nepriamy antiglobulínový test m,ž K2EDTA KE,PU
KP Krížový pokus m,ž K2EDTA PU
Toxikológia
Intoxikácie:
BZD Benzodiazepíny m,ž negat. - moč, kvalitatívne BA,IL,PO, PU
BARB Barbituráty m,ž negat. - moč, kvalitatívne BA,IL,PO, PU
TCA Tricyklické antidepresíva m,ž negat. - moč, kvalitatívne BA,IL,PO, PU
OPI Opiáty m,ž negat. - moč, kvalitatívne BA,IL,PO, PU
CAN Kanabinoidy m,ž negat. - moč, kvalitatívne BA,IL,PO, PU
AMPH Amfetamíny m,ž negat. - moč, kvalitatívne BA,IL,PO, PU
COC Kokaín m,ž negat. - moč, kvalitatívne BA,IL,PO, PU
MTD Metadon m,ž negat. - moč, kvalitatívne BA,IL,PO, PU
MDMA Extáza (MDMA) m,ž negat. - moč, kvalitatívne BA,IL,PO, PU
MAPH Metamfetamín m,ž negat. - moč, kvalitatívne BA,IL,PO, PU
SPICE Syntetické kanabinoidy m,ž negat. - moč, kvalitatívne BA
OXYU Oxykodón m,ž negat. - moč, kvalitatívne BA
PPXU Propoxyfén m,ž negat. - moč, kvalitatívne BA
TRA Tramal m,ž negat. - moč, kvalitatívne BA
LSD LSD m,ž negat. - moč, kvalitatívne BA
ETG Etylglukuronid m,ž negat. - moč, kvalitatívne BA,PO
SDRG Skríning na drogy (DROG10) m,ž negat. - moč, kvalitatívne PO
SCR-U,ŽO Toxikologický skríning na lieky m,ž negat. - moč, žalúdočný obsah BA
BZD-skr Benzodiazepíny skríning m,ž negat. - moč, kvalitatívne BA,IL,PO, PU
BZD Benzodiazepíny m,ž negat. µg/l sérum, moč, semikvantitatívne BA
PARAC Paracetamol m,ž 10-30 mg/l sérum BA,PO
OPI Opiáty m,ž < 300 µg/l moč, semikvantitatívne BA,IL,PO, PU
CAN Kanabinoidy m,ž < 50 µg/l moč, semikvantitatívne BA,IL,PO, PU
AMPH Amfetamíny m,ž < 1000 µg/l moč, semikvantitatívne BA,IL,PO, PU
COC Kokaín m,ž < 300 µg/l moč, semikvantitatívne BA,IL,PO, PU
PCP Phencyklidín m,ž negat. - moč, kvalitatívne BA
BUP Buprenorfín m,ž negat. - moč, kvalitatívne BA
DRG Drogy - konfirmácia m,ž negat. µg/l moč BA
PL Prchavé látky m,ž negat. - moč, žalúdočný obsah BA
PL Prchavé látky m,ž negat. - krv BA
METG Etylénglykol m,ž negat. mg / 100ml sérum BA
METG Etylénglykol m,ž negat. - moč, žalúdočný obsah BA
ETA Etanol m,ž - sérum, moč BA,IL,PO
MET Metanol m,ž negat. mg / 100ml sérum BA
HIP Kyselina hippurová m,ž < 1500 mg/l moč BA,PO
OFI Pesticídy (organofosfáty a iné) m,ž negat. - moč, žalúdočný obsah BA
PRQ Herbicídy (paraquat) m,ž negat. - moč, žalúdočný obsah BA
TDM (stanovenie koncentrácie liečiv):
DIGO Digoxín m,ž 0,8-2,0 µg/l sérum BA,IL,PO
TEOF Teofylín m,ž 10,0 - 20,0 mg/l sérum BA
TEOF Teofylín novorodenci 8,0 - 10,0 mg/l sérum BA
VANR Vankomycín - reziduálna koncentrácia m,ž 5,0 - 10,0 mg/l sérum/plazma BA
VANC Vankomycín - vrcholová koncentrácia Cmax m,ž 20,0 - 40,0 mg/l sérum/plazma BA
CZ Karbamazepín m,ž 16,92-50,76 µmol/l sérum BA
VPA Kyselina valproová (valproát) m,ž 347 - 693 µmol/l sérum BA,PO
PB Fenobarbital m,ž 64,5 - 172 µmol/l sérum BA
PT Fenytoin m,ž 39,6 - 79,2 µmol/l sérum BA
LAM Lamiktal m,ž 7,8 - 39 µmol/l sérum BA
TIO Tiopental m,ž < 40 mg/l sérum BA
B 12 Vitamín B 12 m,ž 138 - 652 pmol/l sérum BA,IL,PO
Activ B 12 Aktívny Vitamín B 12 m,ž 25 - 165 pmol/l sérum BA
kLIS Kyselina listová m,ž 7-46,4 nmol/l sérum BA,IL,PO
Aminokyseliny v sére:
ASP Aspartát 0-3 m < 60 µmol/l sérum BA
ASP Aspartát nad 3 m 5-60 µmol/l sérum BA
GLT Glutamát 0 - 1m 30-100 µmol/l sérum BA
GLT Glutamát 1m - 6r 10-80 µmol/l sérum BA
GLT Glutamát nad 6r 5-65 µmol/l sérum BA
ASN Asparagín 0 - 3m 5-35 µmol/l sérum BA
ASN Asparagín 3m - 6r 20-80 µmol/l sérum BA
ASN Asparagín nad 6r 30-60 µmol/l sérum BA
SER Serín 0 - 1m 60-160 µmol/l sérum BA
SER Serín 1 - 3m 70-150 µmol/l sérum BA
SER Serín 3m - 6r 90-180 µmol/l sérum BA
SER Serín nad 6r 70-180 µmol/l sérum BA
GLN Glutamín 0 - 1m 240-900 µmol/l sérum BA
GLN Glutamín 1m - 6r 470-750 µmol/l sérum BA
GLN Glutamín nad 6r 350-750 µmol/l sérum BA
GLY Glycín 0 - 1m 100-250 µmol/l sérum BA
GLY Glycín 1m - 3m 100-220 µmol/l sérum BA
GLY Glycín 3m - 6r 120-320 µmol/l sérum BA
GLY Glycín nad 6r 160-300 µmol/l sérum BA
TRE Treonín 0 - 1m 60-150 µmol/l sérum BA
TRE Treonín 1m - 3m 60-225 µmol/l sérum BA
TRE Treonín 3m - 6r 40-140 µmol/l sérum BA
TRE Treonín nad 6r 70-200 µmol/l sérum BA
HIS Histidín 0 - 1m 30-100 µmol/l sérum BA
HIS Histidín 1m - 3m 40-80 µmol/l sérum BA
HIS Histidín 3m - 6r 20-110 µmol/l sérum BA
HIS Histidín nad 6r 60-110 µmol/l sérum BA
CIT Citrulín 0 - 3m 5-35 µmol/l sérum BA
CIT Citrulín 3m - 6r 10-50 µmol/l sérum BA
CIT Citrulín nad 6r 20-50 µmol/l sérum BA
ALA Alanín 0 - 1m 130-460 µmol/l sérum BA
ALA Alanín 1m - 3m 130-420 µmol/l sérum BA
ALA Alanín 3m - 6r 150-480 µmol/l sérum BA
ALA Alanín nad 6r 200-550 µmol/l sérum BA
TAU Taurín 0 - 1m 20-260 µmol/l sérum BA
TAU Taurín 1m - 3m < 50 µmol/l sérum BA
TAU Taurín 3m - 6r 10-100 µmol/l sérum BA
TAU Taurín nad 6r < 240 µmol/l sérum BA
ARG Arginín 0 - 1m 10-120 µmol/l sérum BA
ARG Arginín 1m - 3m 20-80 µmol/l sérum BA
ARG Arginín 3m - 6r 30-140 µmol/l sérum BA
ARG Arginín nad 6r 40-130 µmol/l sérum BA
TYR Tyrosín 0 - 1m 30-125 µmol/l sérum BA
TYR Tyrosín 1m - 3m 30-135 µmol/l sérum BA
TYR Tyrosín 3m - 6r 25-105 µmol/l sérum BA
TYR Tyrosín nad 6r 40-90 µmol/l sérum BA
VAL Valín a metionín 0 - 1m 80-260 µmol/l sérum BA
VAL Valín a metionín 1m - 3m 100-300 µmol/l sérum BA
VAL Valín a metionín 3m - 6r 90-330 µmol/l sérum BA
VAL Valín a metionín nad 6r 150-290 µmol/l sérum BA
TRP Tryptofán 0 - 12m 15-70 µmol/l sérum BA
TRP Tryptofán nad 1r 10-70 µmol/l sérum BA
PHEN Fenylalanín 0 - 1m 15-70 µmol/l sérum BA
PHEN Fenylalanín 1m - 3m 25-80 µmol/l sérum BA
PHEN Fenylalanín 3m - 6r 35-100 µmol/l sérum BA
PHEN Fenylalanín nad 6r 40-75 µmol/l sérum BA
ILE Izoleucín 0 - 1m 30-80 µmol/l sérum BA
ILE Izoleucín 1m - 3m 30-90 µmol/l sérum BA
ILE Izoleucín 3m - 6r 15-80 µmol/l sérum BA
ILE Izoleucín nad 6r 40-100 µmol/l sérum BA
LEU Leucín 0 - 1m 60-180 µmol/l sérum BA
LEU Leucín 1m - 3m 40-170 µmol/l sérum BA
LEU Leucín 3m - 6r 40-160 µmol/l sérum BA
LEU Leucín nad 6r 80-180 µmol/l sérum BA
ORN Ornitín 0 - 1m 40-200 µmol/l sérum BA
ORN Ornitín 1m - 3m 30-120 µmol/l sérum BA
ORN Ornitín 3m - 6r 30-100 µmol/l sérum BA
ORN Ornitín nad 6r 20-80 µmol/l sérum BA
LYS Lysín 0 - 1m 70-270 µmol/l sérum BA
LYS Lysín 1m - 3m 40-170 µmol/l sérum BA
LYS Lysín 3m - 6r 80-220 µmol/l sérum BA
LYS Lysín nad 6r 100-230 µmol/l sérum BA
AAB α-aminomaslová kyselina 0 - 3m < 35 µmol/l sérum BA
AAB α-aminomaslová kyselina 3m - 6r < 45 µmol/l sérum BA
AAB α-aminomaslová kyselina nad 6r < 35 µmol/l sérum BA
Aminokyseliny v moči:
ASP Aspartát 0 - 12m < 20 mmol/mol kreatinínu moč BA
ASP Aspartát nad 12m < 10 mmol/mol kreatinínu moč BA
GLT Glutamát 0 - 1m < 30 mmol/mol kreatinínu moč BA
GLT Glutamát 1m - 12m < 50 mmol/mol kreatinínu moč BA
GLT Glutamát nad 1r < 20 mmol/mol kreatinínu moč BA
ASN Asparagín 0 - 1m < 20 mmol/mol kreatinínu moč BA
ASN Asparagín 1m - 12m < 40 mmol/mol kreatinínu moč BA
ASN Asparagín 1r - 15r < 10 mmol/mol kreatinínu moč BA
ASN Asparagín nad 15r < 20 mmol/mol kreatinínu moč BA
SER Serín 0 - 1m 40-250 mmol/mol kreatinínu moč BA
SER Serín 1m - 12m 20-200 mmol/mol kreatinínu moč BA
SER Serín nad 1r 20-100 mmol/mol kreatinínu moč BA
GLN Glutamín 0 - 1m 20-120 mmol/mol kreatinínu moč BA
GLN Glutamín 1m - 12m 40-360 mmol/mol kreatinínu moč BA
GLN Glutamín 1r - 15r 10-100 mmol/mol kreatinínu moč BA
GLN Glutamín nad 15r 10-50 mmol/mol kreatinínu moč BA
GLY Glycín 0 - 1m 200 - 1100 mmol/mol kreatinínu moč BA
GLY Glycín 1m - 12m 100 - 650 mmol/mol kreatinínu moč BA
GLY Glycín 1r - 15r 100 - 300 mmol/mol kreatinínu moč BA
GLY Glycín nad 15r 60 - 200 mmol/mol kreatinínu moč BA
TRE Treonín 0 - 1m < 50 mmol/mol kreatinínu moč BA
TRE Treonín 1m - 12m < 80 mmol/mol kreatinínu moč BA
TRE Treonín nad 1r < 30 mmol/mol kreatinínu moč BA
HIS Histidín 0 - 1m 30-200 mmol/mol kreatinínu moč BA
HIS Histidín 1m - 12m 100-500 mmol/mol kreatinínu moč BA
HIS Histidín 1r - 15r 50-200 mmol/mol kreatinínu moč BA
HIS Histidín nad 15r 10-150 mmol/mol kreatinínu moč BA
CIT Citrulín 0 - 1m < 10 mmol/mol kreatinínu moč BA
CIT Citrulín 1m - 12m < 30 mmol/mol kreatinínu moč BA
CIT Citrulín nad 1r < 10 mmol/mol kreatinínu moč BA
ALA Alanín 0 - 1m 40-260 mmol/mol kreatinínu moč BA
ALA Alanín 1m - 12m 40-250 mmol/mol kreatinínu moč BA
ALA Alanín 1r - 15r 10-100 mmol/mol kreatinínu moč BA
ALA Alanín nad 15r 10-50 mmol/mol kreatinínu moč BA
TAU Taurín 0 - 1m 30-300 mmol/mol kreatinínu moč BA
TAU Taurín 1m - 12m < 100 mmol/mol kreatinínu moč BA
TAU Taurín 1r - 15r < 300 mmol/mol kreatinínu moč BA
TAU Taurín nad 15r 10-200 mmol/mol kreatinínu moč BA
ARG Arginín 0 - 1m < 30 mmol/mol kreatinínu moč BA
ARG Arginín 1m - 12m < 50 mmol/mol kreatinínu moč BA
ARG Arginín nad 1r < 20 mmol/mol kreatinínu moč BA
TYR Tyrosín 0 - 1m < 70 mmol/mol kreatinínu moč BA
TYR Tyrosín 1m - 12m 20-150 mmol/mol kreatinínu moč BA
TYR Tyrosín 1r - 15r < 50 mmol/mol kreatinínu moč BA
TYR Tyrosín nad 15r < 20 mmol/mol kreatinínu moč BA
VAL Valín a metionín 0 - 12m < 30 mmol/mol kreatinínu moč BA
VAL Valín a metionín nad 1r < 20 mmol/mol kreatinínu moč BA
TRP Tryptofán 0 - 1m 1-50 mmol/mol kreatinínu moč BA
TRP Tryptofán 1m - 12m 3-40 mmol/mol kreatinínu moč BA
TRP Tryptofán 1r - 15r 2-30 mmol/mol kreatinínu moč BA
TRP Tryptofán nad 15r 2-10 mmol/mol kreatinínu moč BA
PHEN Fenylalanín 0 - 1m < 30 mmol/mol kreatinínu moč BA
PHEN Fenylalanín 1m - 12m 20-100 mmol/mol kreatinínu moč BA
PHEN Fenylalanín nad 1r < 20 mmol/mol kreatinínu moč BA
ILE Izoleucín 0 - 12m < 20 mmol/mol kreatinínu moč BA
ILE Izoleucín 1r - 15m < 10 mmol/mol kreatinínu moč BA
ILE Izoleucín nad 15r < 15 mmol/mol kreatinínu moč BA
LEU Leucín 0 - 1m < 15 mmol/mol kreatinínu moč BA
LEU Leucín 1m - 12m < 20 mmol/mol kreatinínu moč BA
LEU Leucín 1r - 15r < 10 mmol/mol kreatinínu moč BA
LEU Leucín nad 15r < 15 mmol/mol kreatinínu moč BA
ORN Ornitín 0 - 1m < 10 mmol/mol kreatinínu moč BA
ORN Ornitín 1m - 12m < 40 mmol/mol kreatinínu moč BA
ORN Ornitín 1r - 15r < 20 mmol/mol kreatinínu moč BA
ORN Ornitín nad 15r < 10 mmol/mol kreatinínu moč BA
LYS Lysín 0 - 1m < 150 mmol/mol kreatinínu moč BA
LYS Lysín 1m - 12m < 250 mmol/mol kreatinínu moč BA
LYS Lysín nad 1r < 100 mmol/mol kreatinínu moč BA
AAB α-aminomaslová kyselina 0 - 1m < 10 mmol/mol kreatinínu moč BA
AAB α-aminomaslová kyselina 1m - 12m < 20 mmol/mol kreatinínu moč BA
AAB α-aminomaslová kyselina nad 1r < 10 mmol/mol kreatinínu moč BA
Iné vyšetrenia v moči:
SES Selektívny skríning DMP m,ž negat. - moč BA
SCH Chromatografia cukrov m,ž negat. - moč BA
IAG Indolyl-3-acryloylglycín m,ž < 200,0 mAU moč BA
Sérológia
Diagnostika vírusových hepatitíd:
HBsAg Povrchový (s) antigén hepatitídy B m,ž negat. kval. hodnotenie - sérum BA,IL,KE, PO
a- HBs Protilátky proti HBsAg m,ž negat. < 10
pozit ≥ 10
kvant. hodnotenie
IU/l sérum BA,IL,KE, PO
a- HBc Protilátky proti jadrovému (c) antigénu hepatitídy B m,ž negat. kval. hodnotenie - sérum BA,PO
a- HBc IgM Protilátky IgM proti jadrovému (core-c) antigénu hepatitídy B m,ž negat. kval. hodnotenie - sérum BA,PO
HBeAg Solubilný (e) antigén hepatitídy B m,ž negat. kval. hodnotenie - sérum BA,KE,PO
a- HBe Protilátky proti solubilnému antigénu hepatitídy B m,ž negat. kval. hodnotenie - sérum BA,PO
a- HAV IgM Protilátky IgM proti hepatitíde A m,ž negat. kval. hodnotenie - sérum BA,KE,PO
a- HAV IgG Protilátky IgG proti hepatitíde A m,ž negat. kval. hodnotenie - sérum BA,KE,PO
a- HCV Protilátky proti hepatitíde C m,ž negat. kval. hodnotenie - sérum BA,IL,KE, PO
Bakteriologická sérológia I.:
a- Bor.b. IgM Dôkaz protilátok triedy IgM proti B.burgdorferi m,ž negat. <1,0
šedá zóna: 1,0-1,3
pozit. >1,3
kvant. hodnotenie
index sérum BA,IL,KE, PO
a- Bor.b. IgG Dôkaz protilátok triedy IgG proti B.burgdorferi m,ž negat. <6,0
šedá zóna: 6,0-10,0
pozit. >10,0
kvant. hodnotenie
kU/l sérum BA,IL,KE, PO
BML Dôkaz protilátok triedy IgM proti B.burgdorferi m,ž negat. kvalitat. hodnotenie - CSF, punktát KE
BGL Dôkaz protilátok triedy IgG proti B.burgdorferi m,ž negat. kvalitat. hodnotenie CSF, punktát KE
WBB IgM Imunoblot/Westernblot - konfirmačný test pre špecifickú analýzu protilátkovej odpovede na boréliový antigén IgM m,ž negat. kval. hodnotenie - sérum BA,PO
WBB IgG Imunoblot/Westernblot - konfirmačný test pre špecifickú analýzu protilátkovej odpovede na boréliový antigén IgG m,ž negat. kval. hodnotenie - sérum BA,PO
a- HP IgA Protilátky IgA proti Helicobacter pylori m,ž negat. <0,9
šedá zóna: 0,9-1,1
pozit. >1,1
semikvant. hodnotenie
index sérum BA,KE,PO
a- HP IgG Protilátky IgG proti Helicobacter pylori m,ž negat. <0,9
šedá zóna: 0,9-1,1
pozit. >1,1
semikvant. hodnotenie
index sérum BA,KE,PO
a- Yersinia e. Protilátky proti Y.enterocolitica (IgG, IgA) m,ž negat. <8
šedá zóna: 8-12
pozit. >12
kvant. hodnotenie
kU/l sérum BA,KE
Bakteriologická sérológia II. - dg.chlamýdií a mykoplaziem:
a-M.pn. IgM Protilátky IgM proti Mycoplasma pneumoniae m,ž negat. <8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit. >11,5
semikvant. hodnotenie
U sérum BA,IL,KE
a- M.pn. IgA Protilátky IgA proti Mycoplasma pneumoniae m,ž negat. <8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit. >11,5
semikvant. hodnotenie
U sérum BA,IL,KE
a- M.pn. IgG Protilátky IgG proti Mycoplasma pneumoniae m,ž negat. <8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit. >11,5
semikvant. hodnotenie
U sérum BA,IL,KE
a- CH.pn. IgM Protilátky IgM proti Chlamydia pneumoniae m,ž negat. <8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit. >11,5
semikvant. hodnotenie
U sérum BA,IL,KE
a- CH.pn. IgA Protilátky IgA proti Chlamydia pneumoniae m,ž negat. <8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit. >11,5
semikvant. hodnotenie
U sérum BA,IL,KE
a- CH.pn. IgG Protilátky IgG proti Chlamydia pneumoniae m,ž negat. <8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit. >11,5
semikvant. hodnotenie
U sérum BA,IL,KE
a- CH.tr. IgM Protilátky IgM proti Chlamydia trachomatis m,ž negat. <8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit. >11,5
semikvant. hodnotenie
U sérum BA
a- CH.tr. IgG Protilátky IgG proti Chlamydia trachomatis m,ž negat. <8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit. >11,5
semikvant. hodnotenie
U sérum BA,KE
a- CH.tr. IgA Protilátky IgA proti Chlamydia trachomatis m,ž negat. <8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit. >11,5
semikvant. hodnotenie
U sérum BA,KE
Virologická sérológia:
a-HIV p24 Ag Protilátky proti HIV + p24 antigén m,ž negat. kvalit. hodnotenie - sérum BA,IL,KE, PO
a-CMV IgM Protilátky IgM proti cytomegalovírusu m,ž negat. kvalit. hodnotenie - sérum BA,KE,PO
a-CMV IgG Protilátky IgG proti cytomegalovírusu m,ž negat. <6,0 semikvant. hodnotenie kAU/l sérum BA,KE,PO
CML Protilátky IgM proti cytomegalovírusu m,ž negat. kvalit. hodnotenie - CSF KE
CGL Protilátky IgG proti cytomegalovírusu m,ž negat. <6,0 semikvant. hodnotenie - CSF KE
a-CMV avi Index avidity CMV m,ž < 50 nízka - pozit.
50-59,9 hraničná
> 60 vysoká - negat.
% sérum KE
a-EBV VCA IgM Protilátky triedy IgM proti kapsidovému antigénu vírusu Epstein-Barrovej m,ž negat. <8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit.>11,5 semikvant. hodnotenie
U sérum BA,KE,PO
a-EBV VCA IgG Protilátky triedy IgG proti kapsidovému antigénu vírusu Epstein-Barrovej m,ž negat. <8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit.>11,5 semikvant. hodnotenie
U sérum BA,KE,PO
a-EBV NA IgG (EBNA-1) Protilátky triedy IgG proti nukleárnému antigénu vírusu Epstein-Barrovej m,ž negat. <8,5
šedá zóna: 8,5-11,5
pozit.>11,5 semikvant. hodnotenie
U sérum BA,KE,PO
EBL Protilátky triedy IgG proti nukleárnemu antigénu vírusu Epstein-Barrovej m,ž negat. kvalitat. hodnotenie - CSF KE
IM Heterofilné protilátky pri infekčnej mononukleóze m,ž negat. <1:40
kvant. hodnotenie
titer sérum BA
a-HSV1,2 IgM Protilátky IgM proti vírusu Herpes simplex 1,2 m,ž negat. <0,9
šedá zóna: 0,9-1,1
pozit.>1,1 semikvant. hodnotenie
index sérum BA,KE
a-HSV1,2 IgG Protilátky IgG proti vírusu Herpes simplex 1,2 m,ž negat. <0,9
šedá zóna: 0,9-1,1
pozit.>1,1 semikvant. hodnotenie
index sérum BA,KE
HML Protilátky IgM proti vírusu Herpes simplex 1,2 m,ž negat. kvalitat. hodnotenie - CSF KE
HGL Protilátky IgG proti vírusu Herpes simplex 1,2 m,ž negat. kvalitat. hodnotenie - CSF KE
a-VZV IgM Protilátky IgM proti vírusu Varicella- zoster m,ž negat. kvalit. hodnotenie - sérum BA
a-VZV IgG Protilátky IgG proti vírusu Varicella- zoster m,ž negat. < 50
kvant. hodnotenie
kU/l sérum BA
a-TBE IgM Protilátky IgM proti vírusu stredoeurópskej kliešťovej encefalitídy m,ž negat. kvalit. hodnotenie - sérum BA,PO
a-TBE IgG Protilátky IgG proti vírusu stredoeurópskej kliešťovej encefalitídy m,ž negat. < 7,8
kvant. hodnotenie
kU/l sérum BA,PO
ATBEML Kliešť.encefalitída IgM m,ž negat. <63 kvalit. hodnotenie - Csf PO
ATBEGL Kliešť.encefalitída IgG m,ž negat. < 63
kvant. hodnotenie
VIEU/l Csf PO
a-Rub IgM Protilátky IgM proti vírusu rubeoly m,ž negat. kvalit. hodnotenie - sérum BA,IL,KE, PO
a-Rub IgG Protilátky IgG proti vírusu rubeoly m,ž negat. < 5,0
šedá zóna: 5,0-10,0
pozit.≥10,0
kvant. hodnotenie
kU/l sérum BA,IL,KE, PO
A-RUB avi Index avidity rubeola m,ž < 40 nízka - pozit.
40-60 hraničná
> 60 vysoká - negat.
% sérum KE
Diagnostika lues:
RRR, RPR Rýchla reagínová reakcia - nešpecifické protilátky na lues m,ž negat. kvalit. hodnotenie - sérum BA,IL,KE, PO
TPHA Špecifické protilátky proti Treponema pallidum /lues/ m,ž negat. < 1:80
kvant. hodnotenie
titer sérum BA,IL
a-TP Protilátky proti Treponema pallidum /lues/ m,ž negat. kvalit. hodnotenie - sérum BA,PO
SYFILIS Protilátky proti Treponema pallidum m,ž negat. kvalit. hodnotenie - sérum KE
Diagnostika toxoplazmózy:
a- Toxo IgM Protilátky IgM proti T.gondii m,ž negat. kvalit. hodnotenie - sérum BA,IL,KE, PO
a- Toxo IgG Protilátky IgG proti T.gondii m,ž negat. <1,6
šedá zóna:1,6-3,0
pozit. ≥3,0
kvant. hodnotenie
IU/ml sérum BA,IL,KE, PO
a- Toxo IgA Protilátky IgA proti Toxoplasma gondii m,ž negat. <0,9
hraničné hodnoty: 0,9-1,1
pozit. >1,1
kvalit. hodnotenie
index sérum KE
Toxo AV Index avidity u Toxoplasma gondii m,ž nízka ≤30
hraničné hodnoty: 31-35
vysoká >36-100
% sérum KE,PO
Diagnostika toxocarózy:
a -TC IgG Protilátky IgG proti Toxocara canis m,ž negat. <0,9
hraničné hodnoty: 0,9-1,1
pozit. >1,1
kvalit. hodnotenie
index sérum KE
TC AV Index avidity u Toxocara canis m,ž nízka ≤40
hraničné hodnoty: 41-50
vysoká >50
% sérum KE
Iné sérolog.vyšetrenia:
PER IgA Protilátky IgA proti Bordetella pertussis m,ž negat. <8,5
hraničné hodnoty: 8,5-11,5
pozit. >11,5
kvantit. hodnotenie
U sérum KE
PER IgM Protilátky IgM proti Bordetella pertussis m,ž negat. <8,5
hraničné hodnoty: 8,5-11,5
pozit. >11,5
kvantit. hodnotenie
U sérum KE
PER IgG Protilátky IgG proti Bordetella pertussis m,ž negat. <8,5
hraničné hodnoty: 8,5-11,5
pozit. >11,5
kvantit. hodnotenie
U sérum KE
PAR agl. Agl. protilátky proti Bordetella parapertussis m,ž titer
kvantit. hodnotenie
titer sérum KE
BRU Protilátky proti Brucella abortus m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
INF A IgA Protilátky IgA proti chrípke typu A m,ž negat. <8,5
hraničné hodnoty: 8,5-11,5
pozit. >11,5
kvantit. hodnotenie
U sérum KE
INF A IgG Protilátky IgG proti chrípke typu A m,ž negat. <8,5
hraničné hodnoty: 8,5-11,5
pozit. >11,5
kvantit. hodnotenie
U sérum KE
RSV IgA Protilátky IgA proti RS vírusu m,ž negat. <8,5
hraničné hodnoty: 8,5-11,5
pozit. >11,5
kvantit. hodnotenie
U sérum KE
RSV IgG Protilátky IgG proti RS vírusu m,ž negat. <8,5
hraničné hodnoty: 8,5-11,5
pozit. >11,5
kvantit. hodnotenie
U sérum KE
ADM IgM Protilátky IgM proti adenovírusu m,ž negat. <8,5
hraničné hodnoty: 8,5-11,5
pozit. >11,5
kvantit. hodnotenie
U sérum KE
ADG IgG Protilátky IgG proti adenovírusu m,ž negat. <8,5
hraničné hodnoty: 8,5-11,5
pozit. >11,5
kvantit. hodnotenie
U sérum KE
TUL agl. Aglutinačné protilátky proti Franciscella tularensis m,ž titer
kvantit. hodnotenie
titer sérum KE
PV IgM Protilátky IgM proti Parvovírus B 19 m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
PV IgG Protilátky IgG proti Parvovírus B 19 m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
CAN Ag Dôkaz kandidového antigénu (manan) m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
anti-Candida Albicans IgM Candida albicans IgM m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
anti-Candida Albicans IgG Candida albicans IgG m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
ASP Ag Dôkaz aspergilového antigénu (galaktomanan) m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
anti -Legionella pneumophila IgM Legionella pneumophila – IgM m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
anti -Legionella pneumophila IgG Legionella pneumophila – IgG m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
AGAS Dôkaz aspergilového antigénu (galaktomanan) m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- BAL KE
Ag Candida Dôkaz kandidového antigénu (manan) m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- BAL KE
CM Coxiella burnetti IgM m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
CG Coxiella burnetti IgG m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
CG2 Coxiella burnetti IgG 2 m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
CHSA Chlamydia psittaci IgA m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
CHSG Chlamydia psittaci IgG m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
TES Taeniae solium IgG m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
ECH Echinococcus granulosus IgG m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
anti- Varicella zoster IgM Varicella zoster IgM m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
anti- Varicella zoster IgG Varicella zoster IgG m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
anti- Trichinella spiralis Trichinella spiralis IgG m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
anti- Parotitída IgM Parotitída IgM m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
anti- Parotitída IgG Parotitída IgG m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
anti- Morbilli IgM Morbilli IgM m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE,PO
anti- Morbilli IgG Morbilli IgG m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
anti- Morbilli IgG Morbilli IgG m,ž < 13,5 negat.
13,5-16,5 hranica
≥ 16,5 pozit.
kU/l sérum PO
anti- M.Dengue IgM M.Dengue IgM m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
anti- M.Dengue IgG M.Dengue IgG m,ž negat.
pozit.
kvalit. hodnotenie
- sérum KE
Imunológia
Celulárna imunita:
Imunofenotypizácia
CD3 CD3 m,ž 64,0-82,0 % K2EDTA BA
CD3 abs. CD3 absolútne počty m,ž 0,80-2,20 x 109/l K2EDTA BA
CD4 CD4 m,ž 36,0-54,0 % K2EDTA BA
CD4 abs. CD4 absolútne počty m,ž 0,40-1,35 x 109/l K2EDTA BA
CD8 CD8 m,ž 21,0-33,0 % K2EDTA BA
CD8 abs. CD8 absolútne počty m,ž 0,30-0,95 x 109/l K2EDTA BA
IRI Imunoregulačný index m,ž 0,95-2,60 výpočet K2EDTA BA
CD16,56 CD16,56 m,ž 4,0-27,0 % K2EDTA BA
CD16,56 abs. CD16,56 absolútne počty m,ž 0,09-0,50 x 109/l K2EDTA BA
CD19 CD19 m,ž 7,0-15,0 % K2EDTA BA
CD19 abs. CD19 absolútne počty m,ž 0,20-0,59 x 109/l K2EDTA BA
Lymfo panel
CD19+CD5+ m,ž % K2EDTA BA
CD19+CD5+ abs. m,ž x 109/l K2EDTA BA
CD19+Total m,ž % K2EDTA BA
CD19+Total abs. m,ž x 109/l K2EDTA BA
CD5+Lymfo m,ž % K2EDTA BA
CD19+CD10+ m,ž % K2EDTA BA
Aktivačné znaky
CD3/HLADR CD3/HLADR m,ž 3,0-12,0 % K2EDTA BA
CD14/HLADR CD14/HLADR m,ž 55,0-85,0 % K2EDTA BA
CD25/3 CD25/CD3 m,ž 2,5-4,5 % K2EDTA BA
CD8/38 CD8/CD38 m,ž 5,0-14,0 % K2EDTA BA
Funkčné testy
FA Fagocytárna aktivita granulocytov m,ž 90-100 % Li-heparín BA
FI Fagocytárny index m,ž > 30 index Li-heparín BA
TDM - imunosupresíva
CsA Cyklosporín A m,ž th. okno: 80-400 µg/l K2EDTA BA
Tac Takrolimus m,ž th. okno: 5-20 µg/l K2EDTA BA
Sir Sirolimus m,ž th. okno: 5-18 µg/l K2EDTA BA
MMF Mykofenolát mofetilu m,ž th. okno: 1,5-5 mg/l K2EDTA BA
Humorálna imunita:
AH50 Alternatívna cesta aktivácie komplementu m,ž 70-130 j/ml sérum BA
CH50 Klasická cesta aktivácie komplementu m,ž 101-300 kU/l sérum BA
Potravinové intolerancie
tTG Tkanivová transglutamináza IgA, IgG m,ž negat. < 20 kU/l sérum BA
Glia Gliadín (deamidovaný) IgA, IgG m,ž negat. < 15 kU/l sérum BA
Milk IgG Mlieko kravské IgG m,ž negat. < 15,0
hraničné 15,0-20,0
pozit.> 20,0
kU/l sérum BA
Milk IgA Mlieko kravské IgA m,ž negat. < 11,0
hraničné 11,0-14,0
pozit.> 14,0
kU/l sérum BA
Soja Sója IgG, IgA m,ž negat. < 1,3 index sérum BA
Laktóza anti-Laktóza IgG, IgA m,ž negat. < 1,0
hraničné 1,0-1,3
pozit.> 1,3
index sérum BA
Kazein anti-Kazein IgG, IgA m,ž negat. < 1,0
hraničné 1,0-1,3
pozit.> 1,3
index sérum BA
OA-G Anti-Ovalbumín IgG m,ž negat. < 1,0
hraničné 1,0-1,3
pozit.> 1,3
index sérum BA
OA-A Anti-Ovalbumín IgA m,ž negat. < 1,0
hraničné 1,0-1,3
pozit.> 1,3
index sérum BA
Autoimunita
a-DNP anti-Deoxyribonukleoproteín IgG m,ž negat. < 15
hraničné 15-22
pozit.> 23
kU/l sérum BA
CCP Cyklický citrulínový peptid IgG m,ž < 5,0 kU/l sérum BA,PO
Kryo Kryoglobulíny kvalitatívne m,ž negat. sérum, špeciálny odber, len po dohovore v našej ambulancii BA
Antifosfolipidové protilátky
Kard Kardiolipín IgM, IgG m,ž < 15,0 kGPL/l sérum BA,PO
Beta2g Beta-2-glykoproteín IgM, IgG m,ž < 15,0 kU/l sérum BA,PO
Protro Protrombín IgM, IgG m,ž < 15,0 kU/l sérum BA
Neurológia
Antigangliozidové protilátky
GaM1 Gangliozidové protilátky GM1 IgG, IgM m,ž negat. sérum BA
GaQ1b Gangliozidové protilátky GQ1b IgG, IgM m,ž negat. sérum BA
GaGd Gangliozidové protilátky GD1b IgG, IgM m,ž negat. sérum BA
Antineurónové protilátky
NeuAb Hu, Ri, Yo, CV2, amfifyzín, Ma1,Ma2 - IgG m,ž negat. sérum BA
ALERGIA
šIgE Špecifické IgE proti zmesným alergénom m,ž negat. kU/l sérum BA
šIgE Špecifické IgE proti sólovým alergénom m,ž negat. kU/l sérum BA
Hodnotenie špecifických IgE: RAST trieda kU/l Reaktivita
Hodnotenie špecifických IgE
Analytická citlivosť metódy CLIA 0,10 kU/l dokáže zachytiť už veľmi nízku senzibilizáciu na alergény
0 < 0,10 negat. BA
Hodnotenie špecifických IgE
Analytická citlivosť metódy CLIA 0,10 kU/l dokáže zachytiť už veľmi nízku senzibilizáciu na alergény
(0/1) 0,10 - 0,34 veľmi nízka BA
Hodnotenie špecifických IgE
Analytická citlivosť metódy CLIA 0,10 kU/l dokáže zachytiť už veľmi nízku senzibilizáciu na alergény
I 0,35 - 0,69 nízka BA
Hodnotenie špecifických IgE
Analytická citlivosť metódy CLIA 0,10 kU/l dokáže zachytiť už veľmi nízku senzibilizáciu na alergény
II 0,70 - 3,49 hraničná BA
Hodnotenie špecifických IgE
Analytická citlivosť metódy CLIA 0,10 kU/l dokáže zachytiť už veľmi nízku senzibilizáciu na alergény
III 3,5 - 17,49 vysoká BA
Hodnotenie špecifických IgE
Analytická citlivosť metódy CLIA 0,10 kU/l dokáže zachytiť už veľmi nízku senzibilizáciu na alergény
IV 17,50 - 52,49 veľmi vysoká BA
Hodnotenie špecifických IgE
Analytická citlivosť metódy CLIA 0,10 kU/l dokáže zachytiť už veľmi nízku senzibilizáciu na alergény
V 52,50 - 99,99 veľmi vysoká BA
Hodnotenie špecifických IgE
Analytická citlivosť metódy CLIA 0,10 kU/l dokáže zachytiť už veľmi nízku senzibilizáciu na alergény
VI 100 a viac veľmi vysoká BA
Ponuka alergénov Symbol
Zmesi alergénov
Potravinové
FP7 Potraviny: mlieko, vaječný bielok, arašidy, ryža, sója, pšenica FP7 BA
FP5 Potraviny: mlieko, vaječný bielok, arašidy, treska, sója, pšenica FP5 BA
FP13 Strukoviny a potraviny: hrach, biela fazuľa, mrkva, zemiak FP13 BA
FP3 Obilniny: ovos, kukurica, pšenica, sezam, pohánka FP3 BA
FP15 Ovocie: jablko, banán, pomaranč, broskyňa FP15 BA
FP51 Zelenina: mrkva, zemiak, cesnak, horčica, paradajka FP51 BA
Histamínová intolerancie (HIT)
DAO Diaminooxidáza - kvantita m,ž > 10 - normál. kvant. / aktivita
DAO - nízka pravdepodobnosť HIT
3-10 - znížená kvant. / aktivita
DAO - pravdepodobná HIT
< 3 - veľmi znížená kvant. / aktivita
DAO - vysoká pravdepodobnosť HIT
kU/l sérum
V prípade pozitivity testu sa odporúča kontrolný odber.
Kontraindikácie: gravidita, konzumácia niektorých liekov a etanolu.
BA
DAO-A Diaminooxidáza - aktivita m,ž > 10 - normál. kvant. / aktivita
DAO - nízka pravdepodobnosť HIT
3-10 - znížená kvant. / aktivita
DAO - pravdepodobná HIT
< 3 - veľmi znížená kvant. / aktivita
DAO - vysoká pravdepodobnosť HIT
kU/l sérum
V prípade pozitivity testu sa odporúča kontrolný odber.
Kontraindikácie: gravidita, konzumácia niektorých liekov a etanolu.
BA
Inhalačné
IP3 Domáci prach: roztoč domáci, mačka, pes, Aspergillus fumigatus IP3 BA
IP6 Pele - plesne: breza, palina, timotejka, Cladosporium herbarum, Alternaria tenuis IP6 BA
EP72 Perie exotických vtákov: papagáj, andulka, kanárik EP72 BA
TP1 Stromy neskoré: breza, brest, dub, orech vlašský, javor TP1 BA
TP5 Stromy skoré: jelša, lieska, brest, vŕba, topoľ TP5 BA
WP5 Buriny: ambrósia, artemisia, margaréta, púpava, zlatobyľ WP5 BA
GP1 Trávy skoré: reznačka, kostrava, mätonoh, timotejka, lipnica GP1 BA
GP4 Trávy neskoré: timotejka, rákos, pšenica, medovka, mätonoh GP4 BA
MP1 Plesne zmes (M1, M2, M3, M5, M6) MP1 BA
DP1 Roztoče zmes (D1, D2, D3, D71, D72, D73, D74, D201) DP1 BA
Samostatné alergény
Potravinové alergény
Ovocie
F210 ananás F210 BA,KE
F96 avokádo F96 BA
F92 banán F92 BA,KE
F95 broskyňa F95 BA,KE
F208 citrón F208 BA,KE
F242 čerešňa F242 BA
F288 čučoriedka F288 BA
F289 ďatľa F289 BA
F402 figa F402 BA
F209 grapefruit F209 BA
F259 hrozno F259 BA
F94 hruška F94 BA
F49 jablko F49 BA,KE
F44 jahoda F44 BA,KE
F84 kiwi F84 BA,KE
F343 malina F343 BA
F302 mandarinka F302 BA
F91 mango F91 BA,KE
F329 melón vodový F329 BA
F33 pomaranč F33 BA,KE
F255 slivka F255 BA
Zelenina
F262 baklažán F262 BA
F260 brokolica F260 BA,KE
F47 cesnak F47 BA
F48 cibuľa F48 BA
F215 hlávkový šalát F215 BA
F216 kapusta hlávková F216 BA,KE
F291 karfiol F291 BA
F31 mrkva F31 BA
F25 paradajka F25 BA
F86 petržlen F86 BA
F406 rukola F406 BA
F261 špargľa F261 BA
F214 špenát F214 BA
F244 uhorka šalátová F244 BA,KE
F263 zelená paprika F263 BA,KE
F85 zeler F85 BA
F35 zemiak F35 BA
Mlieko a mliečne výrobky
F76 alfa Laktalbumín F76 BA,KE
F77 beta Laktoglobulín F77 BA,KE
F360 jogurt F360 BA
F78 kazeín F78 BA,KE
F409 kozie mlieko F409 BA
F2 mlieko F2 BA,KE
F81 syr čedar F81 BA,KE
F67 syr parmezán F67 BA,KE
Obilniny
F79 glutén F79 BA
F6 jačmeň F6 BA,KE
F8 kukurica F8 BA,KE
F7 ovos F7 BA
F11 pohánka F11 BA,KE
F4 pšenica F4 BA
F56 pšeno F56 BA,KE
F5 raž F5 BA,KE
F9 ryža F9 BA,KE
Orechy
F17 lieskový orech F17 BA,KE
F20 mandle F20 BA
F202 orech kešu F202 BA
F36 orech kokosový F36 BA
F203 pistácie F203 BA,KE
F13 podzemnica olejná (arašidy) F13 BA,KE
F256 vlašský orech F256 BA,KE
Strukoviny
F309 cícer F309 BA,KE
F15 fazuľa biela F15 BA,KE
F315 fazuľa zelená F315 BA,KE
F12 hrach F12 BA,KE
F14 sójový bôb F14 BA,KE
F235 šošovica F235 BA,KE
Vajce
F232 ovalbumín F232 BA,KE
F233 ovomukoid F233 BA
F1 vaječný bielok F1 BA,KE
F75 vaječný žĺtok F75 BA,KE
Mäso
F26 bravčové mäso F26 BA
F27 hovädzie mäso F27 BA
F88 jahňacie mäso F88 BA,KE
F213 králičie mäso F213 BA
F83 kuracie mäso F83 BA,KE
F284 morčacie mäso F284 BA,KE
Ryby a iné vodné živočíchy
F313 ančovičky F313 BA,KE
F23 krab F23 BA
F41 losos F41 BA,KE
F206 makrela obyčajná F206 BA,KE
F204 pstruh F204 BA,KE
F61 sardinka F61 BA
F314 slimák F314 BA,KE
F3 treska F3 BA
F40 tuniak F40 BA
F290 ustrica F290 BA,KE
Koreniny
F271 aníz F271 BA,KE
F269 bazalka F269 BA,KE
F278 bobkový list F278 BA,KE
F280 čierne korenie F280 BA,KE
F219 fenikel F219 BA,KE
F89 horčica F89 BA,KE
F281 kari korenie F281 BA
F268 klinček F268 BA,KE
F277 kôpor F277 BA,KE
F274 majoránka F274 BA,KE
F405 mäta F405 BA,KE
F283 oregano F283 BA,KE
F279 paprika čili F279 BA,KE
F218 paprika korenie F218 BA,KE
F265 rasca F265 BA,KE
F220 škorica F220 BA,KE
F273 tymián F273 BA,KE
F234 vanilka F234 BA,KE
F270 zázvor (ďumbier) F270 BA,KE
Ostatné
F358 artičoky F358 BA,KE
F21 cukrová trstina F21 BA,KE
F222 čaj F222 BA,KE
F105 čokoláda F105 BA,KE
F45 droždie pekárenské F45 BA,KE
F93 kakao F93 BA,KE
F221 káva F221 BA,KE
F224 mak F224 BA,KE
F247 med F247 BA,KE
F10 sezam F10 BA
F90 slad F90 BA,KE
F223 zelená oliva F223 BA,KE
Zvieracie
E78 andulka perie E78 BA,KE
E215 holub perie E215 BA,KE
E73 holub trus E73 BA,KE
E70 hus perie E70 BA,KE
E80 koza epitel E80 BA,KE
E3 kôň epitel E3 BA,KE
E82 králik epitel E82 BA,KE
E4 krava E4 BA,KE
E85 kura perie E85 BA,KE
E1 mačka epitel E1 BA,KE
E6 morča epitel E6 BA
E81 ovca epitel E81 BA,KE
E91 papagáj perie E91 BA,KE
E2 pes epitel E2 BA
E5 pes srsť E5 BA,KE
E73 potkan epitel E73 BA,KE
E84 škrečok epitel E84 BA,KE
Roztoče
D3 dermatophagoides macroceras D3 BA
D1 roztoč domáci (dermatophagoides pteronyssimus) D1 BA,KE
D2 roztoč múčny (dermatophagoides farinae) D2 BA,KE
Alergény tráv a burín
G4 kostrava lúčna G4 BA,KE
G202 kukurica siata G202 BA
G8 lipnica lúčna G8 BA,KE
G5 mätonoh trváci G5 BA
G13 medúnok vlnatý G13 BA,KE
G14 ovos siaty G14 BA
G15 pšenica siata G15 BA
G12 raž siata G12 BA,KE
G3 reznačka laločnatá G3 BA,KE
G6 timotejka lúčna G6 BA,KE
G1 tomka voňavá G1 BA,KE
G7 trstina obyčajná G7 BA
Pele bylín
W209 ambrózia mix W209 BA
W1 ambrózia palinolistá W1 BA,KE
W17 kochia metlovitá W17 BA,KE
W14 láskavec ohnutý W14 BA
W10 mrlík biely W10 BA
W6 palina obyčajná W6 BA,KE
W5 palina pravá W5 BA,KE
W20 pŕhľava W20 BA
W8 púpava lekárska W8 BA,KE
W203 repka olejná W203 BA
W9 skorocel kopijovitý W9 BA,KE
W11 slanobyľ drasnomilná W11 BA
W18 štiavec W18 BA
W12 zlatobyľ obyčajná W12 BA,KE
Pele stromov
T280 agát T280 BA
T3 breza bradavičnatá T3 BA,KE
T23 cyprus vždyzelený T23 BA
T80 cypruštek tupolistý T80 BA
T21 čajovník T21 BA
T7 dub T7 BA,KE
T209 hrab T209 BA
T15 jaseň T15 BA,KE
T1 javor T1 BA
T2 jelša lepkavá T2 BA,KE
T4 lieska T4 BA,KE
T208 lipa T208 BA
T11 platan T11 BA
T14 topoľ americký T14 BA,KE
T12 vŕba rakyta T12 BA,KE
Plesne
M6 alternaria tenuis M6 BA,KE
M3 aspergillus fumigatus M3 BA,KE
M5 candida albicans M5 BA,KE
M2 cladosporium herbarum M2 BA,KE
M4 mucor racemosus M4 BA,KE
M1 penicillium notatum M1 BA,KE
M11 rhizopus nigricans M11 BA,KE
M10 stemphylim botryosum M10 BA,KE
Hmyz
I71 komár I71 BA,KE
I70 mravec I70 BA,KE
I3 osa obyčajná I3 BA,KE
I204 ovad I204 BA,KE
I75 sršeň európsky I75 BA,KE
I6 šváb I6 BA
I1 včela medonosná I1 BA,KE
Lieky
C204 Amoxicilin C204 BA,KE
C203 Ampicilin C203 BA,KE
C73 Inzulín M C73 BA
C1 Penicilin G C1 BA
C2 Penicilin V C2 BA,KE
Profesné
O1 bavlna O1 BA,KE
K80 formaldehyd K80 BA,KE
K8 chmeľ K8 BA,KE
K76 izokyanát, MDI K76 BA,KE
K82 latex K82 BA,KE
K20 ovčia vlna K20 BA,KE
K301 prach z múky K301 BA,KE
O201 tabak O201 BA,KE
Prachové
H1 Prach domáci H1 BA,KE
Rozpúšťadlá
C643 toluén C643 BA
Alergény baktérií
O72 Enterotoxín A (St.aureus) O72 BA,KE
O73 Enterotoxín B (St.aureus) O73 BA,KE
po dohovore - možnosť vyšetriť až 300 alergénov
šIgE - Komponenty alergénov, CAP systém, metóda FEIA
Inhalačné alergény
g205 Timotejka (g6) rPhl p1 BA
g206 Timotejka (g6) rPhl p2 BA
g212 Timotejka (g6) rPhl p12 Profilín BA
g215 Timotejka (g6) rPhl p5b BA
t215 Breza (t3) rBet v1 PR-10 BA
t216 Breza (t3) rBet v2 Profilín BA
t220 Breza (t3) rBet v4 BA
w231 Palina (w6) nArt v1 BA
w233 Palina (w6) nArt v3 LTP BA
w230 Ambrózia (w1) Amb a1 BA
d202 Roztoč domáci (d1) nDer p1 BA
d203 Roztoč domáci (d1) nDer p2 BA
d205 Roztoč domáci (d1) nDer p10 tropomyozin BA
o214 CCD Bromelain nMUXF3 BA
Krížovoreagujúci determinant BA
Potraviny rastlinné
f428 Lieskový orech (f17) rCor a1 PR-10 BA
f425 Lieskový orech (f17) rCor a8 LTP BA
f440 Lieskový orech (f17) rCor a9 BA
f422 Arašidy (f13) rAra h1 BA
f423 Arašidy (f13) rAra h2 BA
f424 Arašidy (f13) rAra h3 BA
f427 Arašidy (f13) rAra h9 BA
f352 Arašidy (f13) rAra h8 PR-10 BA
f353 Sója (f14) rGly m4 PR-10 BA
f431 Sója (f14) nGly m5 BA
f432 Sója (f14) nGly m6 BA
f433 Pšenica (f4) rTri a14 BA
f416 Pšenica (f4) rTri a19 ω BA
f419 Broskyňa (f95) rPru p1 BA
f420 Broskyňa (f95) rPru p3 BA
f434 Jablko rMal d1 PR-10 BA
f435 Jablko rMal d3 LTP BA
Potraviny živočíšne
f76 Mlieko kravské (f2) nBos d4 α-laktalbumín BA
f77 Mlieko kravské (f2) nBos d5 ß-laktoglobulín BA
f78 Mlieko kravské (f2) nBos d8 kazein BA
f334 Mlieko kravské (f2) nBos d laktoferín BA
f233 Vajce - bielok (f1) nGal d1 ovomukoid BA
f232 Vajce - bielok (f1) nGal d2 ovalbumín BA
f323 Vajce - bielok (f1) nGal d3 conalbumín BA
Jed hmyzu
i208 Včela med. (i1) rApi m1 Fosfolipáza A2 BA
i211 Osa obyčajná (i3) rVes v1 Fosfolipáza A1 BA
i209 Osa obyčajná (i3) rVes v5 BA
i210 Osa obyčajná (i3) rPol d5 BA
Kompletný panel alergénnych komponent (ISAC)
Potraviny rastlinné
Kešu orech rAna o2 SP 11s glob. BA
Para orech rBer e1 SP 2S alb. BA
Lieskové orechy rCor a1 PR-10 BA
Lieskové orechy rCor a8 LTP BA
Lieskové orechy nCor a9 SP 11S glob. BA
Vlašské orechy nJug r1 SP 2S alb. BA
Vlašské orechy nJug r2 SP 7S glob. BA
Vlašské orechy nJug r3 LTP BA
Sezam nSes i1 SP S2 alb. BA
Arašidy rAra h1 SP 7S glob. BA
Arašidy rAra h2 SP Conglutin BA
Arašidy rAra h3 SP 11S glob. BA
Arašidy nAra h6 SP Conglutin BA
Arašidy rAra h8 PR-10 pr. BA
Arašidy rAra h9 LTP BA
Sója rGly m4 PR-10 pr. BA
Sója nGly m5 Beta-congl. BA
Sója nGly m6 SP Glycinin BA
Pohanka nFag e2 SP 2S alb. BA
Pšenica rTri a14 LTP BA
Pšenica rTri a19 omeg. 5gl. BA
Pšenica nTri a aA_TI BA
Kiwi nAct d1 BA
Kiwi nAct d2 Thaum. like pr. BA
Kiwi nAct d5 BA
Kiwi rAct d8 PR-10 pr. BA
Zeler rApi g1 PR-10 pr. BA
Jablko rMal d1 PR-10 pr. BA
Broskyňa rPru p1 PR-10 pr. BA
Broskyňa rPru p3 LTP BA
Potraviny živočíšne
Vajcový bielok nGal d1 Ovom. BA
Vajcový bielok nGal d2 Ovalb. BA
Vajcový bielok nGal d3 Conalb. / Ovotr. BA
Vaj. žĺt. / kur. mäso nGal d5 Livet. / sér. alb. BA
Kravské mlieko nBos d4 Alpha lactalb. BA
Kravské mlieko nBos d5 Beta lactogl. BA
Kravské mlieko nBos d8 Casein nPla a2 BA
Kravské mlieko nBos d Lactoferrin BA
Kr. mlieko / hov. mäso nBos d6 Sérový alb. BA
Treska rGad c1 Parvalb. BA
Kreveta nPen m1 Tropom. BA
Kreveta nPen m2 BA
Kreveta nPen m4 BA
Inhalačné alergény zvieracie
Pes rCan f1 Lipocalin BA
Pes rCan f2 Lipocalin BA
Pes nCan f3 Sérum alb. BA
Pes rCan f5 Arg. ester. BA
Kôň rEqu c1 Lipocal. BA
Kôň nEqu c3 Sér. alb. BA
Mačka rFel d1 Uteroglob. BA
Mačka nFel d2 Sér. alb. BA
Mačka rFel d4 Lipocalin BA
Myš nMus m1 Lipocalin BA
Inhalačné alergény-pele
Prsnatec obyčajný nCyn d1 Grass 1 BA
Timotejka lúčna rPhl p1 Grass 1 BA
Timotejka lúčna rPhl p2 Grass 2 BA
Timotejka lúčna nPhl p4 BA
Timotejka lúčna rPhl p5 Grass 5 BA
Timotejka lúčna rPhl p6 BA
Timotejka lúčna rPhl p7 Polcalc. BA
Timotejka lúčna rPhl p11 BA
Timotejka lúčna rPhl p12 Profilin BA
Jelša rAln g1 PR-10 pr. BA
Breza rBet v1 PR-10 BA
Breza rBet v2 Profilin BA
Breza rBet v4 Polcalc. BA
Lieska obyčajná rCor a1 PR-10 pr. BA
Céder japonský nCry j1 BA
Cyprus nCup a1 BA
Olivovník nOle e1 BA
Olivovník nOle e7 LTP BA
Olivovník rOle e9 BA
Platan rPla a1 BA
Platan nPla a2 BA
Platan rPla a3 LTP BA
Ambrózia palinolistá nAmb a1 BA
Palina obyčajná nArt v1 BA
Palina obyčajná nArt v3 LTP BA
Mrlík rChe a1 Profilin BA
Bažanka ročná rMer a1 Profilin BA
Parietaria rPar j2 BA
Skorocel rPla l1 BA
Slanobyľ dras. nSal k1 BA
Roztoče
Blomia tropicalis rBlo t5 BA
D. farinae nDer f1 BA
D. farinae rDer f2 BA
D. pteronyssinus nDer p1 BA
D. pteronyssinus rDer p2 BA
D. pteronyssinus rDer p10 Tropom. BA
Lepidoglyphus destr. rLep d2 BA
Šváb domový rBla g1 BA
Šváb domový rBla g2 BA
Šváb domový rBla g5 BA
Šváb domový nBla g7 Tropom. BA
Plesne
Alternaria alternata rAlt a1 BA
Alternaria alternata rAlt a6 Enolase BA
Aspergillus fumigatus rAsp f1 BA
Aspergillus fumigatus rAsp f3 BA
Aspergillus fumigatus rAsp f6 BA
Cladosporium herb. rCla h8 BA
Ostatné alergény
Včela medonosná, jed rApi m1 Phos.A2 BA
Včela medonosná, jed nApi m4 Melittin BA
Osík, jed rPol d5 BA
Osa, jed rVes v5 BA
Anisakis rAni s1 BA
Anisakis rAni s3 Tropom. BA
Latex rHev b1 BA
Latex rHev b3 BA
Latex rHev b5 BA
Latex rHev b6.01 BA
Latex rHev b8 BA
CCD nMUXF3 BA
Bakteriológia
Vyšetrenie infekcií horných ciest dýchacích:
Základné kultivačné vyšetrenie výteru z hrdla, tonzily, nosa, nosohltana, laryngu a sliznice dutiny ústnej m,ž - < 2hod.,
izbová teplota TM - do 24 hod.
odberový sterilný detoxikovaný tampón alebo tampón v transportnom médiu (TM) IL,KE
Dôkaz nosičstva Staphylococcus aureus MRSA m,ž - < 2hod.,
izbová teplota TM - do 24 hod.
odberový sterilný detoxikovaný tampón alebo tampón v transportnom médiu (TM) IL,KE
Dôkaz plesní a Candida sp. m,ž - < 2hod.,
izbová teplota TM - do 24 hod.
odberový sterilný detoxikovaný tampón alebo tampón v transportnom médiu (TM) IL,KE
Kultivačné vyšetrenie obsahu paranazálnych dutín, sekrét horných dýchacích ciest m,ž - < 2hod.,
izbová teplota TM - do 24 hod.
odberový sterilný detoxikovaný tampón alebo tampón v transportnom médiu (TM), sekrét v sterilnej skúmavke IL,KE
RS vírus - rýchly dôkaz vírusového antigénu imunochromatograficky m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
nazofaryngeálny sekrét v sterilnej skúmavke KE
Adenovírus - rýchly dôkaz vírusového antigénu imunochromatograficky m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
nazofaryngeálny sekrét v sterilnej skúmavke KE
Pneumokokový antigén - rýchly dôkaz antigénu S. pneumoniae imunochromatograficky m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
moč 4-6 ml, uzavretá sterilná skúmavka KE
Chrípka typu A, B - rýchly dôkaz vírusového antigénu imunochromatograficky m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
nazofaryngeálny sekrét v sterilnej skúmavke KE
Legionella pneumophila 1-6 - rýchly dôkaz antigénu L. pneumophila imunochromatograficky m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
moč 4-6 ml, uzavretá sterilná skúmavka KE
Vyšetrenie infekcií dolných ciest dýchacích:
Základné kultivačné vyšetrenie spútum m,ž - < 2hod.,
izbová teplota,
do 24 hod chladničková teplota
spútum vykašľané pod odborným dohľadom, uzavretá sterilná nádobka, u ťažkých pneumónií odoberte súčasne hemokultúry IL,KE
Základné vyšetrenia spúta na cystickú fibrózu m,ž - < 2hod.,
izbová teplota,
do 24 hod chladničková teplota
spútum vykašľané pod odborným dohľadom, uzavretá sterilná nádobka KE
Základné kultivačné vyšetrenie výteru z hrdla na cystickú fibrózu m,ž - < 2hod.,
izbová teplota,
do 24 hod chladničková teplota
odberový sterilný tampón alebo tampón v TM (transportnom médiu) KE
Základné kultivačné vyšetrenie výteru z nosa na cystickú fibrózu m,ž - < 2hod.,
izbová teplota,
do 24 hod chladničková teplota
odberový sterilný tampón alebo tampón v (TM) transportnom médiu KE
Kultivačné vyšetrenie endotracheálneho aspirátu m,ž - < 2hod.,
izbová teplota,
do 24 hod chladničková teplota
odsatý aspirát z intubácie alebo tracheostómie, uzavretá sterilná nádobka IL,KE
Kultivačné vyšetrenie BAL (bronchoalveolárna laváž) m,ž - < 2hod.,
izbová teplota,
do 24 hod chladničková teplota
BAL - uzavretá sterilná nádobka IL,KE
Kultivačné vyšetrenie aspirátu z bronchov m,ž - < 2hod.,
izbová teplota,
do 24 hod chladničková teplota
aspirát bronchov- uzavretá sterilná nádobka, požiadavku na anaeróbnu kultiváciu vyznačte na žiadanke IL,KE
Vyšetrenie infekcií ucha:
Kultivačné vyšetrenie výteru z vonkajšieho zvukovodu m,ž - < 2hod.,
izbová teplota,
TM - do 24 hod.
výter zvukovodu - odberový sterilný detoxikovaný tampón alebo tampón v transportnom médiu (TM), požiadavku na dôkaz plesní je nutné vyznačiť na žiadanke IL,KE
Kultivačné vyšetrenie obsahu stredného ucha m,ž - < 2hod.,
izbová teplota,
TM - do 24 hod.
tekutý obsah po paracentéze, detoxikovaný tampón alebo tampón v transportnom médiu (TM) IL,KE
Vyšetrenie infekcií oka:
Kultivačné vyšetrenie výteru zo spojivkového vaku m,ž - < 2hod.,
izbová teplota,
TM - do 24 hod.
výter spojivky - odberový sterilný detoxikovaný tampón alebo tampón v transportnom médiu (TM) IL,KE
Kultivačné vyšetrenie rohovky m,ž - < 2hod.,
izbová teplota,
TM - do 24 hod.
odberový sterilný detoxikovaný tampón alebo tampón v transportnom médiu (TM), kultivačné pôdy pre odber poskytuje laboratórium na vyžiadanie lekára IL,KE
Kultivačné vyšetrenie vnútroočného obsahu m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
aspirát, punktát v sterilnej injekčnej striekačke s ihlou zapichnutou v gumovej zátke, požiadavku na dôkaz plesní a Candida sp. je nutné vyznačiť na žiadanke IL,KE
Vyšetrenie infekcií tráviaceho traktu:
Základné kultivačné vyšetrenie výteru z rekta m,ž - < 2hod.,
izbová teplota,
TM - do 24 hod.
výter z rekta - odberový sterilný detoxikovaný tampón alebo tampón v transportnom médiu (TM) IL,KE
Kultivačné vyšetrenie stolice m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
stolica, 1 cm3 IL,KE
Cielený kultivačný dôkaz Campylobacter sp. m,ž - izbová teplota,
TM - do 24 hod.
sterilný tampón v transportnom médiu STUART (nie Amies!), stolica 1 cm3 IL,KE
Cielený kultivačný dôkaz Yersinia sp. m,ž - < 2hod.,
izbová teplota,
TM - do 24 hod.
výter z rekta - odberový sterilný detoxikovaný tampón alebo tampón v transportnom médiu (TM) IL,KE
Cielený kultivačný dôkaz enteropatogénnych E. coli ( EPEC) m,ž - < 2hod.,
izbová teplota,
TM - do 24 hod.
výter z rekta - odberový sterilný detoxikovaný tampón alebo tampón v transportnom médiu (TM) IL,KE
Cielený kultivačný dôkaz kvasiniek v stolici m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
stolica 1 cm3 IL,KE
Kultivačné vyšetrenie obsahu žalúdka m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
uzavretá sterilná skúmavka IL,KE
Kultivačné vyšetrenie žlče m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
uzavretá sterilná skúmavka alebo žlč v sterilnej injekčnej striekačke s ihlou zapichnutou v gumovej zátke IL,KE
Mikroskopický dôkaz Helicobacter pylori v excízii - žalúdok, duodenum m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
transportné médium v uzavretej sterilnej skúmavke, transportné odberové médium poskytuje laboratórium KE
Kultivačný dôkaz Helicobacter pylori z excízie žalúdka, duodena m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
transportné médium v uzavretej sterilnej skúmavke, transportné odberové médium poskytuje laboratórium KE
Dôkaz antigénu Helicobacter pylori v stolici imunochromatograficky m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
stolica, 1 cm3, požiadavka musí byť vyznačená na žiadanke KE,PO
Dôkaz toxínov A/B Clostridium difficile v stolici imunochromatograficky m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
stolica, 1 cm3, požiadavka musí byť vyznačená na žiadanke IL,KE
Adenovírus - rýchly dôkaz vírusového antigénu zo stolice imunochromatograficky m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
stolica, 1 cm3 IL,KE
Rotavírus - rýchly dôkaz vírusového antigénu zo stolice imunochromatograficky m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
stolica, 1 cm3 IL,KE
Norovírus - rýchly dôkaz vírusového antigénu zo stolice imunochromatograficky m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
stolica, 1 cm3 IL,KE
Verotoxín E. coli O 157 - rýchly dôkaz vírusového antigénu zo stolice imunochromatograficky m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
stolica, 1 cm3 IL,KE
Vyšetrenie infekcií močového ústrojenstva:
Základné kvalitatívne a kvantitatívne kultivačné vyšetrenie moča m,ž - < 24hod.,
izbová teplota
stredný prúd moču, jednorazovo cievkovaný IL,KE
Chlamydia trachomatis - rýchly dôkaz antigénu imunochromatograficky - cervix, uretra, moč m,ž - ihneď uzavretá sterilná skúmavka - moč, sterilný tampón v TM (transportnom médiu) KE
Vyšetrenie infekcií genitálneho traktu u žien:
Základné kultivačné vyšetrenie výteru z pošvy a uretry vrátane dôkazu Gardnerella vaginalis ž - < 2hod.,
izbová teplota
TM - do 24 hod.
odberový sterilný detoxikovaný tampón alebo tampón v transportnom médiu (TM) IL,KE
Cielený kultivačný dôkaz Neisseria gonorrhoeae ž - ihneď výter z pošvy odoberáme priamo na kultivačnú pôdu, na vyžiadanie lekára kultivačnú pôdu pre odber N. gonorrhoeae poskytuje laboratórium IL,KE
Kultivačný dôkaz obsahu Bartholiniho žliaz ž - < 2hod.,
izbová teplota
TM - do 24 hod.
aspirát, punktát v sterilnej injekčnej striekačke s ihlou zapichnutou v gumovej zátke IL,KE
Kultivačné vyšetrenie intrauterinného telieska ž - < 2hod.,
izbová teplota
intrauterinné teliesko v sterilnej odberovej nádobe, požiadavka na anaeróbne vyšetrenie a mikroskopiu musí byť uvedená na žiadanke IL,KE
Kultivačné vyšetrenie obsahu maternice a lochií ž - < 2hod.,
izbová teplota
aspirát, punktát v sterilnej injekčnej striekačke s ihlou zapichnutou v gumovej zátke, požiadavka na anaeróbne vyšetrenie a mikroskopiu musí byť uvedená na žiadanke IL,KE
Kultivačný dôkaz Trichomonas vaginalis ž - < 2hod.,
izbová teplota
výter z pošvy odoberieme do transportnej pôdy pre trichomonády, pôdu pre odber na trichomonády poskytuje laboratórium, pri odbere musí mať pôda izbovú teplotu!!! IL,KE
Kultivačný dôkaz genitálnych ureaplaziem a mykoplaziem + citlivosť na antibiotiká ž - < 2hod.,
izbová teplota
výter z pošvy odoberáme priamo do kultivačného média, kultivačné médium poskytuje laboratórium IL,KE
Vyšetrenie infekcií genitálneho traktu u mužov:
Základné kultivačné vyšetrenie výteru z uretry m - < 2hod.,
izbová teplota,
TM - do 24 hod.
sterilný tampón v transportnom médiu (TM) IL,KE
Kultivačné vyšetrenie ejakulátu m - < 2hod.,
izbová teplota
uzavretá sterilná skúmavka IL,KE
Cielený kultivačný dôkaz Neisseria gonorrhoeae m - ihneď výter z uretry odoberáme priamo na kultivačnú pôdu alebo na tampón v TM, pôdu pre odber N. gonorrhoeae poskytuje laboratórium IL,KE
Vyšetrenie obsahov primárne sterilných a patologických dutín:
Základné kultivačné vyšetrenie hnisu a obsahu patologických dutín, absces m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
Aspirát, punktát v sterilnej injekčnej striekačke s ihlou zapichnutou v gumovej zátke (anaeróbna kultivácia). Aspirát alebo punktát preferujeme pred sterom kvôli možnosti mikroskopického vyšetrenia v deň dodania do laboratória. IL,KE
Kultivačné vyšetrenie pleurálnej, peritoneálnej, perikardiálnej a synoviálnej tekutiny m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
Aspirát, punktát v sterilnej injekčnej striekačke s ihlou zapichnutou v gumovej zátke (anaeróbna kultivácia)**. Požiadavka na anaeróbne vyšetrenie a mikroskopiu musí byť uvedená na žiadanke
** môže byť použitý systém BACTEC/BACTALERT
IL,KE
Kultivačné vyšetrenie ascitu, dialyzátu, obsahu Douglasovho priestoru, plodovej vody m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
Aspirát, punktát v sterilnej injekčnej striekačke s ihlou zapichnutou v gumovej zátke (anaeróbna kultivácia)**. Požiadavka na anaeróbne vyšetrenie a mikroskopiu musí byť uvedená na žiadanke
** môže byť použitý systém BACTEC/BACTALERT
IL,KE
Kultivačné vyšetrenie materského mlieka m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
uzavretá sterilná skúmavka IL,KE
Vyšetrenie infekcií kože a tkanív:
Základné kultivačné vyšetrenie povrchových lézií a kožných rán, pustula, ložisko m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
ster z kože - odberový sterilný detoxikovaný tampón IL,KE
Kultivačné vyšetrenie povrchových rán a hlbokých defektov, príp. aspirát, ulcus, dekubit m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
sterilný tampón v transportnom médiu (TM), aspirát, punktát v sterilnej injekčnej striekačke s ihlou zapichnutou v gumovej zátke IL,KE
Kultivačné vyšetrenie tkanív m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
excízie časti tkanív a pod. - uzavretá sterilná nádobka IL,KE
Kultivačné vyšetrenie srdcovej chlopne m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
uzavretá sterilná nádobka - nasucho! IL,KE
Kultivačné vyšetrenie steru z kože pred hemokultúrou m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
ster z kože - odberový sterilný detoxikovaný tampón IL,KE
Vyšetrenie centrálneho nervového systému:
Základné kultivačné vyšetrenie cerebrospinálnej tekutiny (CSF) m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
Csf z lumbálnej punkcie v sterilnej skúmavke. Súčasťou vyšetrenia je mikroskopické vyšetrenie a dôkaz voľných antigénov v Csf v deň doručenia do laboratória. Zároveň odporúčame súčasne odobrať hemokultúry. KE
Kultivačné vyšetrenie CSF z vonkajších drenáží m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
CSF v sterilnej uzavretej skúmavke KE
Kultivačné vyšetrenie CSF v hemokultivačnom systéme m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
3- 5 ml CSF. Na výsledok kultivácie plesní sa čaká až 7 dní (hemokultivačné systém BACTEC alebo BACTALERT) KE
Vyšetrenie krvi (hemokultivácie) a ostatného biologického materiálu:
Kultivačné vyšetrenie krvi (hemokultivácia) m,ž - do 24 hod. izbová teplota !! aseptickou venepunkciou najmenej dva časovo oddelené odbery/
u dospelých: 10-20 ml krvi
u detí: 3 ml krvi
pozn.pred odberom odporúčame ster z kože v mieste vpichu. Frekvencia a časovanie odberov sa riadi charakterom klinického obrazu a teplotnej krivky. Odber krvi podlieha prísnemu aseptickému režimu s cieľom minimalizovať kontamináciu vzorky.
systém BACTEC:
- dospelí - 10 ml na fľašu
Bactec Plus Aerobic /F (modrý vrchnák)
Bactec Lytic 10 Anaerobic /F (oranžový vrchnák)
Bactec Mycosis / F
- deti - 3 ml na fľašu
Peds Plus / F (ružový vrchnák)
systém BACTALERT :
- PF - novorodenci a deti - žltá
- SA - dospelí (ak neužíva ATB) -modrá
- FA - dospelí (ak užíva ATB) -zelená
- SN - anaeróbna dospelí (ak neužíva ATB) - fialová
- FN - anaeróbna dospelí (ak užíva ATB)
IL,KE
Kultivačné vyšetrenie - cievny katéter, redonov drén, kanyla m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
asepticky odstrihnutá distálna špička v uzavretej sterilnej skúmavke alebo sterilnej nádobke nasucho!!! IL,KE
Kultivačné vyšetrenie chirurgického drenu m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
asepticky odstrihnutá distálna špička v uzavretej sterilnej skúmavke alebo sterilnej nádobke nasucho!!! IL,KE
Kultivačné vyšetrenie ortopedických implantátov m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
V sterilnej gumovej rukavici bez prístupu vzduchu vo vhodnej nádobe s vrchnákom. Po predchádzajúcom telefonickom dohovore s laboratóriom. IL,KE
Kultivačné vyšetrenie náhrad chlopní, ciev častí srdcového tkaniva m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
v sterilnej nádobke IL,KE
Parazitológia
Črevné parazity:
Vyšetrenie prítomnosti protozoí (cysty, giardióza) a helmintov (vajíčka, larvy) m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
stolica, 1 cm3 - 3 odbery vždy po 2 dňoch, duodenálna šťava, mikroskopia a makroskopia KE
Vyšetrenie prítomnosti vajíčok Enterobius vermicularis m,ž - < 8hod.,
izbová teplota
perianálny zlep, 3 odbery vždy po 2 dňoch, mikroskopia a makroskopia KE
Trichomonas vaginalis:
Kultivačné vyšetrenie prítomnosti T. vaginalis m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
Výter z pošvy odoberieme do transportnej pôdy pre trichomonády, sterilným detoxikovaným tampónom. Pôdu pre odber na trichomonády poskytuje laboratórium, pri odbere musí mať pôda izbovú teplotu!!! IL,KE
Ektoparazity:
Mikroskopické a makroskopické vyšetrenie prítomnosti ektoparazitov m,ž - < 2hod.,
izbová teplota
čistá uzavretá nádoba KE
PCR
Molekulárna diagnostika - hybridizácia, HPV
hc2 Vysokorizikové papiloma vírusy m,ž - - výter z cervixu, punktát KE
Molekulárna diagnostika - PCR
CHTPCR* Dôkaz DNA Chlamydia trachomatis m,ž pozit. negat. Kvalitatívne hodnotenie - výter z cervixu, pošva, uretra, moč, oko, synoviálna tekutina, ejakulát, punktát, BAL KE
MPPCR* Dôkaz DNA Mycoplasma sp. (M. genitalium, M.hominis, M. pneumoniae, M.fermentans, M.penetrans) m,ž pozit. negat. Kvalitatívne hodnotenie - výter z cervixu, pošva, uretra, moč, ejakulát, punktát KE
UPCR* Dôkaz DNA Ureaplasma urealyticum a parvum m,ž pozit. negat. Kvalitatívne hodnotenie - výter z cervixu, pošva, uretra, moč, ejakulát, punktát KE
NGPCR* Dôkaz DNA Neisseria gonnorhoeae m,ž pozit. negat. Kvalitatívne hodnotenie - výter z cervixu, uretra, pošva, moč, oko, ejakulát, punktát KE
HPVPCR* Dôkaz DNA ľudský papilomavírus "high risk" genotyp 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 m,ž pozit. negat. Kvalitatívne hodnotenie - výter z cervixu, pošva, uretra, punktát, moč KE
BSPCR Dôkaz DNA Borelia burgdorferi + afzelii + garinii m,ž pozit. negat. Kvalitatívne hodnotenie - Csf, moč, synoviálna tekutina, krv, suspenzia kliešťa KE
CMVPCR Kvalitatívny dôkaz DNA - cytomegalovírus m,ž pozit. negat. Kvalitatívne hodnotenie - krv s EDTA, Csf, moč, plodová voda, BAL, oko, punktát, ster KE
CKPCR Kvantitatívny dôkaz DNA - cytomegalovírus m,ž počet kópií Kvantitatívne hodnotenie kópie DNA/ml krvnej plazmy krv s EDTA KE
EBVPCR Dôkaz DNA Epstein-Barr vírusu m,ž pozit. negat. Kvalitatívne hodnotenie - krv s EDTA, Csf, moč, ster, BAL, oko, ejakulát, plodová voda KE
PCPCR Dôkaz DNA Pneumocystis jiroveci (carinii) m,ž pozit. negat. Kvalitatívne hodnotenie - BAL KE
BPPCR Dôkaz DNA Bordetella pertussis m,ž pozit. negat. Kvalitatívne hodnotenie - aspirát, BAL, sekrét, výter nazofaryngu KE
PCPCR Dôkaz DNA Polioma virus BKV, JCV, SV40 m,ž pozit. negat. Kvalitatívne hodnotenie - krv s EDTA, moč KE
PCPCR* Dôkaz DNA Herpes simplex 1/2 m,ž pozit. negat. Kvalitatívne hodnotenie - Csf, urogenitálne stery, ejakulát, plodová voda, oko, krv (K3EDTA), moč KE
* Na vyšetrenie všetkých 6 uvedených patogénov naraz stačí jedna odberová skúmavka, dakrónový tampón po odbere vytrepať do média a vyhodiť.
Legenda: BA-Bratislava, IL-Ilava, KE-Košice, NR-Nitra, PO-Prešov, PU-Púchov