O nás

O nás

synlab group
synlab slovakia


 

Spoločnosť synlab slovakia patrí do skupiny synlab group, ktorá je lídrom na trhu Európskych laboratórií.Poskytujeme laboratórnu diagnostiku v týchto štátoch Európy a Ázie:
 • Veľká Británia, štáty Beneluxu, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko, Bulharsko, Macedónsko, Ukrajina a Bielorusko
 • Turecko, Saudská Arábia, Spojené Arabské Emiráty (Dubaj)
synlab group na mape.

Laboratóriá synlabu v ČR a SRLaboratórium Košice
synlab slovakia s.r.o. poskytuje široké spektrum laboratórnych vyšetrení v medicínskych odboroch:
 • klinická biochémia
 • klinická hematológia
 • klinická imunológia a alergiológia
 • klinická mikrobiológia
 • toxikológia

Cieľom tohto spojenia je využitie synergií v odbornej oblasti laboratórnych technológií a postupov na špičkovej modernej úrovni. Prinášame novú kvalitu v diagnostike pacienta s prihliadnutím na najnovší výskum v oblasti zdravotníctva v súlade s akreditačnými normami uznávanými po celom svete, ekonomickými a etickými princípmi.Naši klienti sú lekári, nemocnice, štátne a neštátne zariadenia, ako aj jednotlivci v humánnej a veterinárnej oblasti.synlab na Wikipédii

 
Spoločnosť synlab slovakia s.r.o. vznikla na základe spojenia spoločností:
 • Synlab.SK, s.r.o.
 • Avilab s.r.o.
 • Laboratóriá Aliatros s.r.o.
 • LABTECH s.r.o.
 • Malá Praha s.r.o.

Spoločnosť synlab slovakia s.r.o. má vysoko špecializované pracoviská, ktoré poskytujú:
 • laboratórnu a špecializovanú laboratórnu diagnostiku:
  • v humánnej medicíne
  • vo veterinárnej medicíne
 • ambulantné služby:
  • klinická biochémia - metabolická ambulancia
  • hematologická ambulancia
 • konziliárne služby


Laboratórna diagnostika je v spoločnosti synlab slovakia s.r.o. postavená na najmodernejších technológiách od renomovaných svetových výrobcov, s použitím certifikovaných diagnostík, zabezpečujúcich rýchle a kvalitné výsledky. Cieľom spoločnosti synlab slovakia s.r.o. je poskytovať laboratórne služby na základe nových trendov postavených na rýchlo meniacom sa vývoji v oblasti medicíny a laboratórnej diagnostiky a to na základe akreditovaných postupov. Poskytuje široké spektrum vyšetrení 24 hodín denne.
Laboratórne prevádzky spoločnosti synlab slovakia s.r.o.:
 • Bratislava
 • Košice
 • Prešov
 • Ilava
 • Púchov
 • Nitra

Spádové oblasti:
 • Bratislavský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Nitriansky kraj


Odborní lekári spoločnosti synlab slovakia s.r.o. poskytujú konziliárne služby pre kliniky a ambulancie Univerzitnej nemocnice Bratislava, nemocnice ak. L. Dérera, Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice, Detskej fakultnej nemocnice Košice, VÚSCH Košice, Východoslovenského onkologického ústavu a.s., Fakultnej nemocnice J.A.Reimana Prešov a ostatné zariadenia, ako aj pre jednotlivých klientov a pacientov.Laboratórium v Bratislave zabezpečuje program transplantácie pečene po laboratórnej stránke.

Akí sme partneri?
 • poskytujeme 24 hodinovú dostupnosť laboratórnych služieb vrátane toxikológie
 • poskytujeme kvalitné, akreditované vyšetrenia na najnovších technológiách
 • v našej spoločnosti pracujú špičkoví odborníci, ktorí tvoria kvalitný skúsený tím, pripravený riešiť Vaše otázky a požiadavky
  • konziliárne služby v nemocniciach
  • konzultácie pre ambulantných lekárov
 • filozofia našej spoločnosti je postavená na osobnom individuálnom prístupe ku klientom s promptným riešením potrieb klientov
 • poskytujeme online pripojenie k Vášmu ambulantnému softvéru
 • poskytujeme žiadanky, elektronické výsledky s možnosťou výberu typu zasielania výsledkov cez internetový portál SynlabData
 • organizujeme kreditované odborné semináre so špičkovými internými i externými odborníkmi
 • zvozy biologického materiálu
 • poskytujeme rôzne odberové systémy a spotrebný materiál
 • metabolická ambulancia v BA


Tešíme sa na spoluprácu.

Späť na hlavnú stránku.