Partneri

Partneri

 • UNB Nemocnica ak. L. Dérera Kramáre Bratislava
 • DFNsP Bratislava
 • SZU
 • NOU Bratislava
 • Fakultná nemocnica J.A.Reimana Prešov
 • NsP Ilava
 • NsP Zdravie Púchov
 • Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice
 • Detská fakultná nemocnica Košice
 • VÚSCH Košice
 • Východoslovenský onkologický ústav a.s.
 • Ostatné zariadenia v rámci celej SR
 • Jednotliví klienti a pacienti

Späť na hlavnú stránku.