Laboratórne programy

Laboratórne programy - Bratislava

 

 

www.preventivnevysetrenie.sk

 

Čo poskytujeme

Projekt „Preventívna starostlivosť“ poskytuje svojim klientom komplexné služby v starostlivosti o ich zdravie. Je postavený na osobnom prístupe k potrebám a prianiam klienta. K dispozícii sú Vám odborníci s dlhodobými skúsenosťami, špičkový zdravotnícky personál ako aj najmodernejšie technológie a diagnostické postupy, prechádzajúce kontinuálnym vývojom.

 

Ako proces funguje

Cieľom nášho projektu „Preventívna starostlivosť“ je osloviť širokú verejnosť.

V ponuke našich programov môžete nájsť bloky preventívnych vyšetrení vrátane konzultácií s profesionálmi.

Zvláštnou oblasťou sú „Jednorazové tester“ programy. Ich cieľom je ponúknuť neinvazívne vyšetrenie, ktoré si každý z Vás môže urobiť sám v pohodlí domova. Do tejto kategórie aktuálne patrí tester signalizujúci užitie drogy .


 

Laboratórne programy:

NOVINKA: ŠPORTOVEC

KOMPLETNÝ SKRÍNING RIZÍK CIVILIZAČNÝCH OCHORENÍ - NOVÝ PROGRAM PRE SAMOPLATCOV.

Žiadanka k programu Športovec.

 

SYNLAB MINI

Pre tých, ktorí majú záujem spoznať svoj aktuálny zdravotný stav a prípadné predispozície na určité ochorenia je určený program „Synlab mini”.

Vyšetrenia boli zostavené tak, aby včas odhalili riziko vzniku najčastejších civilizačných ochorení – kardiovaskulárne ochorenia, diabetes, poruchy pečene, pankreasu a obličiek.

 

SYNLAB MANAGER

Program „Synlab manager” Vám ponúka rozšírený súbor vyšetrení. Okrem vyšetrení uvedených v programe „Synlab mini” je zameraný na odhalenie rizika ďaľších ochorení ako sú poruchy štítnej žľazy, akútne alebo získané infekčné ochorenia (napr. HIV, Hepatitída B,C), zistenie infekcie na Helicobacter, ochorenia prostaty, poruchy zrážanlivosti krvi a imunity.

 

SYNLAB FLEXI

Súbor vyšetrení na požiadanie

Tento program je určený tým, ktorí si chcú nechať vyšetriť iba niektoré parametre zdravotného stavu. Zostavenie individuálneho súboru vyšetrení môže byť po konzultácii s lekárom v laboratóriu. Pacient si môže sám vybrať rozsah vyšetrení.

 

SYNLAB ALERGIA

Skríningové vyšetrenia alergénov

V súčasnosti nám alergie rôzneho pôvodu stále častejšie komplikujú život. Program „Synlab-alergia” Vám pomôže odhaliť protilátky proti inhalačným a potravinovým alergénom (trávy, buriny, stromy, hmyz, roztoče, plesne, zvieratá, potraviny).

 

SYNLAB INTERNÉ

Interné predoperačné laboratórne vyšetrenie

Naša ambulancia ponúka pacientom, ktorí majú naplánovaný operačný zákrok, vrátane zákrokov plastickej chirurgie, stomatochirurgie či iných drobných operačných výkonov, možnosť rýchlo a v dohodnutom termíne absolvovať interné laboratórne predoperačné vyšetrenie.

 

SYNLAB DROGY

Tento program je určený pre klientov, ktorí majú podozrenie, že ich dieťa alebo blízka osobe berie drogy a potrebujú zistiť prítomnosť drogy v tele a stanovenie jej množstva v moči.

Droga je akákoľvek látka, ktorá je po vstupe do živého organizmu schopná pozmeniť jednu alebo viacero jeho funkcií.

Drogová závislosť je definovaná neodolateľným želaním, nutkaním alebo potrebou pokračovať v užívaní drogy a drogu získať akýmikoľvek prostriedkami.

 

Späť na hlavnú stránku.