Konzultačné služby Bratislava

Konzultačné služby Bratislava

 

Klinická biochémia

MUDr. Oto Ürge

E-mail: oto.urge@synlab.sk

Tel.: +421 2 32 66 07 13

 

Klinická biochémia

MUDr. Dáša Kelényová

E-mail: dasa.kelenyova@synlab.sk

Tel.: +421 2 32 66 07 11

 

Hematológia a transfuziológia

MUDr. Monika Drakulová

E-mail: monika.drakulova@synlab.sk

Tel.: +421 2 32 66 07 50

 

Hematológia a transfuziológia

MUDr. Hana Krutá

E-mail: hana.kruta@synlab.sk

Tel.: +421 2 32 66 07 55

 

Klinická toxikológia

Ing. Jana Stachová

E-mail: jana.stachova@synlab.sk

Tel.: +421 2 32 66 07 14

 

Klinická imunológia a alergológia

PharmDr. Anna Keleová, CSc.

E-mail: anna.keleova@synlab.sk

Tel.: +421 2 32 66 07 15

 

Klinická mikrobiológia

MUDr. Alena Vaculíková

E-mail: alena.vaculikova@synlab.sk

Mob.: +421 904 567 735

Spät na hlavnú stránku.