Laboratórium Bratislava

Laboratórium Bratislava, Limbová 5 – UNB ak. L. Dérera Kramáre Bratislava

synlab slovakia s.r.o.
Limbová 5
831 01 Bratislava

Laboratórium Bratislava na mape.


Sekretariát:

Tel.: +421 2 32 66 07 00
Fax: +421 2 32 66 07 77
E-mail: podatelna@synlab.skBezplatná linka laboratórií: 0800 800 234

Prevádzková doba / Provozní doba / Operating Hours / Betriebsstunden:
Po - Pi / Po - Pá / Mo - Fr: 7:00 - 19:00
So / Sat: 8:00 - 14:00


Akútne laboratórium s 24-hodinovou prevádzkou:

Biochémia: +421 2 32 66 07 22
Hematológia: +421 2 32 66 07 24
Tel.: +421 2 59 54 24 58
+421 2 59 54 24 42


Denná prevádzka (7:00-15:30):

Príjem biologického materiálu:
+421 2 32 66 07 16-19

Biochémia:
+421 2 32 66 07 16-19

Hematológia:
+421 2 32 66 07 24

Imunológia:
+421 2 32 66 07 26

Močové:
+421 2 32 66 07 35

Sérológia:
+421 2 32 66 07 25

Hormóny:
+421 2 32 66 07 30

Toxikológia:
+421 2 32 66 07 27Vedenie:

Ing. Marián Ragan
Prevádzkový riaditeľ SR a ČR
E-mail: marian.ragan@synlab.sk
Mob.: +421 911 831 595


Ing. Jana Krčmáriková
Vedúci laboratória
E-mail: jana.krcmarikova@synlab.sk
Tel.: +421 2 32 66 07 12Obchodné oddelenie:

Mgr. Monika Pastuchová
Obchodný zástupca
E-mail: monika.pastuchova@synlab.sk
Tel.: +421 2 32 66 07 60
Mob.: +421 903 585 127Odborní garanti:

MUDr. Oto Ürge
Klinická biochémia
E-mail: oto.urge@synlab.sk
Tel.: +421 2 32 66 07 13


MUDr. Monika Drakulová
Hematológia a transfuziológia
E-mail: monika.drakulova@synlab.sk
Tel.: +421 2 32 66 07 50


PharmDr. Anna Keleová, CSc.
Klinická imunológia a alergológia
E-mail: anna.keleova@synlab.sk
Tel.: +421 2 32 66 07 15


MUDr. Alena Vaculíková
Klinická mikrobiológia
E-mail: alena.vaculikova@synlab.sk
Mob.: +421 904 567 735Ostatní odborní pracovníci:

MUDr. Dáša Kelényová
Klinická biochémia
E-mail: dasa.kelenyova@synlab.sk
Tel.: +421 2 32 66 07 11


Mgr. Anita Ráczová
Klinická biochémia - hormóny
E-mail: anita.raczova@synlab.sk
Tel.: +421 2 32 66 07 23


Ing. Jana Stachová
Klinická toxikológia
E-mail: jana.stachova@synlab.sk
Tel.: +421 2 32 66 07 14


MUDr. Hana Krutá
Hematológia a transfuziológia
E-mail: hana.kruta@synlab.sk
Tel.: +421 2 32 66 07 55


Mgr. Diana Skalická
Klinická mikrobiológia – sérológia
E-mail: diana.skalicka@synlab.sk
Tel.: +421 2 32 66 07 37


RNDr. Zuzana Timková
Klinická imunológia a alergológia
E-mail: zuzana.timkova@synlab.sk
Tel.: +421 2 32 66 07 56


Mgr. Ľubomír Luščík
Vedúci laborant
E-mail: lubomir.luscik@synlab.sk
Tel.: +421 2 32 66 07 10
Mob.: +421 903 750 096Vedúci oddelenia dopravy:

Dušan Kovačič
E-mail: dusan.kovacic@synlab.sk
Mob.: +421 910 785 371


Späť na hlavnú stránku.