Odber materiálu

Odber biologického materiálu

 

Na pracoviskách spoločnosti synlab slovakia s.r.o. sa odber biologického materiálu odoberá predovšetkým do uzavretých systémov Vacutainer, Vacuette a Sarstedt. Odporúčaný typ odberového materiálu k jednotlivým vyšetreniam:

 

Odberový systém VACUTAINER

 • Biochémia, Hormóny, Sérológia:
  Sérová skúmavka gélová – žltá (8,5 ml, 5,0 ml)
 • Krvný obraz, Glykovaný hemoglobín, Laktát, Amoniak, CD znaky:
  Skúmavka s K3EDTA – fialová (3,0 ml)
 • Hemokoagulacné vyšetrenie:
  Skúmavka s citrátom – modrá (4,5 ml)
 • Fagocytárna aktivita, Rozety:
  Skúmavka s Litium Heparínom – zelená (2,0 ml)
 • Sedimentácia krviniek:
  Skúmavka na sedimentáciu – čierna (5,2 ml)
 • Krvná skupina:
  Sérová skúmavka neutrál – červená (6,0 ml)

 

Odberový systém VACUETTE

 • Biochémia, Hormóny, Sérológia:
  Sérová skúmavka gélová – červenážltý pr. (8,5 ml, 5,0 ml)
 • Krvný obraz, Glykovaný hemoglobín, Laktát, Amoniak, CD znaky:
  Skúmavka s K3EDTA – fialováčierny pr. (3,0 ml)
 • Hemokoagulacné vyšetrenie:
  Skúmavka s citrátom – modráčierny pr. (4,5 ml)
 • Fagocytárna aktivita, Rozety:
  Skúmavka s Litium Heparínom – zelená (2,0 ml)
 • Sedimentácia krviniek:
  Skúmavka na sedimentáciu – čierna (5,2 ml)
 • Krvná skupina:
  Sérová skúmavka neutrál – bielačierny pr. (6,0 ml)

 

Odberový systém SARSTEDT

 • Biochémia, Hormóny, Sérológia:
  Sérová skúmavka gélová – hnedá (7,5 ml, 4,9 ml, 2,6 ml)
 • Krvný obraz, Glykovaný hemoglobín, Laktát, Amoniak, CD znaky:
  Skúmavka s K3EDTA – červená (2,7 ml, 1,2 ml)
 • Hemokoagulacné vyšetrenie:
  Skúmavka s citrátom – zelená (5 ml, 3 ml, 1,4 ml)
 • Fagocytárna aktvita, Rozety:
  Skúmavka s Litium Heparínom – oranžová (4,9 ml, 2,7 ml)
 • Sedimentácia krviniek:
  Skúmavka na sedimentáciu – fialová (3,5 ml)
 • Homocysteín:
  Skúmavka s fluoridom – žltá (2,7 ml)
 • Glukóza – kapilárny odber:
  Mikroskúmavka s fluridom – žltá (300 ul)
 • Krvná skupina:
  Sérová skúmavka neutrál – biela (7,5 ml, 4,9 ml)

 

Iné typy odberov:

 • Stolica na okultné krvácanie – Hemoglobínový test – fialová (Biogema)
 • Močový sediment – močové skúmavky (15 ml)

 

Odber na bakteriologické vyšetrenie

 • Sterilný tampón na tyčinke v skúmavke alebo v transportnej pôde (TP)
 • Uzavretá sterilná skúmavka
 • Sterilná nádoba na odber spúta
 • Hemokultivacné odberové nádoby – BACTEC/BACTALERT

 

Odber na parazitologické vyšetrenie

 • Uzavreté nádoby a sklíčka s lepiacou páskou

 

 

Podmienky prevzatia vzorky do mikrobiologického laboratória:

 • Vhodná vzorka a klinická diagnóza pre indikované mikrobiologické vyšetrenie
 • Dodržanie zásad odberu, dodržanie časových parametrov transportu a uchovávania vzoriek
 • Zodpovedajúca dokumentácia s čitatelne uvedenými údajmi – žiadanka:
  • Meno, priezvisko, rodné číslo pacienta, kód poistovne
  • Požadované vyšetrenie, typ vzorky, zodpovedajúca diagnóza k typu vyšetrenia
  • Odosielajúce klinické pracovisko, kód lekára, kód zdravotníckeho zariadenia
  • Dátum odberu vzorky
  • Čas odberu vzorky: Moč, spútum, hemokultúra, cerebrospinálna tekutina, tracheálny aspirát, bronchoalveolárna laváž, chirurgické vzorky
  • Označenie vzorky: Čitatelné údaje na štítku odberovej súpravy (meno, priezvisko, r.c.pacienta, typ vzorky, musí súhlasiť s údajom na sprievodnom lístku)

 

 

Informácie o odbere materiálu v prevádzke Prešov

 Používaný odberový systém, Prešov

 Stručné pokyny na odber vzoriek

 Pokyny na odber vzoriek OKM

 Odporúčané množstvo plnej krvi primárnej vzorky

Späť na hlavnú stránku.