Impressum

Prevádzkovateľ stránok

 

SYNLAB slovakia s.r.o.

Limbová 5

831 01 Bratislava


Konatelia spoločnosti:

Mathieu Floreani

Erik Vossius-Irshaid

Ing. Kateřina Bílly Danyšová


Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 30922B

Zodpovedný za webové stránky: podatelna@synlab.sk

Všetky informácie obsiahnuté na našich internetových stránkach boli starostlivo skontrolované. Informácie sa snažíme pravidelne rozširovať a aktualizovať.

Nepreberáme záruky za úplnosť, správnosť a aktuálnosť informácií.

Späť na hlavnú stránku.