GDPR

Spoločnosť synlab slovakia s. r. o. vydáva toto Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov a informačné oznámenie, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré nadobúda účinnosť dňa 25.05.2018.


Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov a informačné oznámenie
(GDPR)
Späť na hlavnú stránku.