Čo ponúkame

Čo ponúkame

 

Ponúkame komplexnú laboratórnu diagnostiku pre lekárov, nemocnice, štátne a neštátne zariadenia, ako aj pre jednotlivcov v humánnej a veterinárnej oblasti.

Poskytujeme základné aj špecializované laboratórne vyšetrenia v odboroch klinická biochémia, hematológia, imunológia, toxikológia a mikrobiológia.

K dispozícii sú Vám odborníci s dlhodobými skúsenostami, špickový zdravotnícky personál, ako aj najmodernejšie technológie a diagnostické postupy, prechádzajúce kontinuálnym vývojom.

 

Prejsť na zoznamy poskytovaných vyšetrení

Laboratórne programy, Bratislava.

Späť na hlavnú stránku.