Autorské práva

Autorské práva

 

Všetky texty, obrázky, grafy, zvuky, animácie a videá a ich usporiadanie na webovej stránke www.synlab.sk sú chránené autorským právom a ostatnými ochrannými právami. Obsah tejto webovej stránky nesmie byť kopírovaný, distribuovaný, menený alebo daný k dispozícii tretím stranám ku komerčným účelom. Niektoré stránky obsahujú obrázky alebo texty chránené autorským právom tretích strán. Spoločnosť synlab slovakia s.r.o. ako prevádzkovateľ tohto portálu nenesie žiadnu zodpovednosť za stránky tretích strán.

Späť na hlavnú stránku.