Test z odborného seminára v Púchove


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

otestujte sa, urobte si test z odborného seminára, ktorý sa konal 19.9. v hoteli Alexandra v Púchove.

Správna je vždy len 1 odpoveď a pozor, odpovede stále menia svoje poradie. Test bude k dispozícii do konca roku 2018.

Link na test zo seminára.