Harmonizácia jednotiek v sústave SI


Laboratórium synlab slovakia s.r.o., na základe národných a medzinárodných odporúčaní, informuje svojich klientov o harmonizácii a zavedení SI jednotiek do praxe v laboratórnej medicíne.


Otvoriť celú správu.